VOTE 4 FAIR TRADE – sprawdzamy poglądy kandydatów do Parlamentu Europejskiego

Wybory do PE w maju 2014 r. stanowią dla obywateli Unii Europejskiej okazję do dyskusji o przyszłości Europy. Organizacje Sprawiedliwego Handlu chcą wykorzystać ją do przeprowadzenia publicznej debaty nt. sytuacji marginalizowanych producentów z Południa, w kontekście możliwych działań, jakie UE może podjąć w celu poprawy ich bytu.

Pobierz tekst „Deklaracja poparcia dla Ruchu Fair Trade” >>
 
W 2013 r. został rozpoczęty projekt Vote for Fair Trade (VOTE4FT) koordynowany przez Fairtrade International, za którego stronę merytoryczną odpowiada Fair Trade Advocacy Office (FTAO) z Brukseli. W ramach projektu kandydaci na europarlamentarzystów z 12 krajów europejskich są pytani o ich poparcie dla idei Sprawiedliwego Handlu i stosunek do zagadnień zrównoważonego rozwoju. Po wyborach europosłowie, którzy złożyli deklaracje poparcia, zostaną zaproszeni do współpracy na forum Parlamentu Europejskiego. Kalendarium projektu przewiduje spotkania z wybranymi euro parlamentarzystami w kraju, wydarzenia promujące SH na forum PE, spotkania z producentami z Południa.
 
Celem projektu jest też dotarcie do potencjalnych przyszłych posłanek i posłów z Polski, którzy mogliby zostać zaproszeni do współpracy z europarlamentarną grupą roboczą działającą na rzecz Fair Trade w PE. W bieżącej kadencji grupa ta liczy 63 posłów. Jej głos był szczególnie widoczny w trakcie prac nad nową dyrektywą o zamówieniach publicznych, która weszła w życie w marcu 2014 oraz w trakcie kampanii MDG Post 2015. Istnieje szansa na utrzymanie dialogu z polską reprezentacją następnej kadencji PE, aby zagadnienia zrównoważonego rozwoju, odpowiedzialnej konsumpcji, pomocy rozwojowej i Sprawiedliwego Handlu znalazły w nich kolejnych rzeczników.
 
W ramach projektu Vote 4 Fair Trade opracowano kilkustronicowy dokument programowy – „Manifest Fair Trade” objaśniający kandydatom i ich komitetom wyborczym znaczenie Ruchu Fair Trade w kontekście debaty na temat zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnej konsumpcji.  <POBIERZ "Dokument programowy">.
 
Drugim przygotowanym materiałem jest jednostronicowy „Manifest Sprawiedliwego Handlu” zakończony „Deklaracją poparcia dla Ruchu Fair Trade”, pod którą jest miejsce na nazwisko i imię kandydata oraz jego podpis. <POBIERZ "Deklarację poparcia dla Ruchu Fair Trade">.
 
Organizacje współpracujące w ramach kampanii Vote 4 FT w Polsce to Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu (organizator) i Fundacja “Koalicja Sprawiedliwego Handlu”. W ramach kampanii podjęto także współpracę z inicjatywą MamPrawoWiedziec.pl. Więcej informacji na temat kampanii Vote4FT można znaleźć tutaj.
 
Z przyjemnością informujemy, że deklarację poparcia dla Ruchu Fair Trade podpisali już następujący europarlamentarzyści i kandydaci (lista uzupełniana w kolejności zgłoszeń):
 

 
Zespół projektowy Vote 4FT
 
PS
Analogiczna kampania była prowadzona przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2009 r. Zobacz, kto wtedy popierał SH.
Data publikacji: 29 sierpnia 2014