Walka z pracą dzieci przy uprawie kakao to obowiązek każdego z nas

Oświadczenie Fairtrade International w sprawie przypadków pracy dzieci w spółdzielniach Fairtrade na Wybrzeżu Kości Słoniowej. 


Dziennikarz z duńskiej organizacji Danwatch poinformował Fairtrade, że na początku lipca przedstawiciele Danwatch odwiedzili 10 spółdzielni producentów kakao w Wybrzeżu Kości Słoniowej. Trzy spółdzielnie posiadały certyfikat Fairtrade, natomiast jedna z nich nie była certyfikowana, lecz rzekomo sprzedawała plony spółdzielni Fairtrade. Przedstawiciele Danwatch przeprowadzili rozmowy z dziećmi w wielu gospodarstwach. Nagrali również materiał wideo.

Standardy Fairtrade stanowczo zakazują pracy dzieci. Jednak żadna organizacja ani osoba nie jest w stanie zagwarantować, że przy produkcji i przetwarzaniu surowców nie pracują dzieci, ponieważ nie sposób codziennie prowadzić fizycznych inspekcji. W rzeczywistości praca dzieci przy produkcji kakao w Afryce Zachodniej to trwały problem, który trudno rozwiązać z wielu powodów, takich jak ubóstwo, brak dostępu do edukacji i inne.

 Fairtrade stara się usunąć przyczyny leżące u podstaw pracy dzieci. Organizacja zapewnia, że w przypadku otrzymania doniesienia dotyczącego potencjalnego przypadku pracy dzieci, pracy przymusowej i przemocy ze względu na płeć, natychmiast podejmuje działania mające na celu ochronę poszkodowanych. 

  To bardzo skomplikowane – przyznaje Dario Soto Abril, CEO Fairtrade International. – Brak rąk do pracy, niskie płace, złe warunki pracy, niedostateczny rządowy nadzór nad organami inspekcji pracy, brak możliwości nauki, konflikty i ubóstwo w krajach ościennych – wszystko to przyczynia się do wykorzystywania dzieci do pracy. Do tego należy dodać zdrowotne i gospodarcze skutki pandemii COVID-19, jakich doświadczają społeczności rolnicze. 

 Po uzyskaniu informacji od organizacji Danwatch Fairtrade International uruchomiło „Procedurę ochrony dzieci i dorosłych w najtrudniejszej sytuacji. W ramach procedury Fairtrade podejmuje działania mające na celu ochronę osób, które ucierpiały w wyniku procederu pracy dzieci (zgodnie z Konwencją Międzynarodowej Organizacji Pracy nr 182 dotyczącą natychmiastowego zniesienia najgorszych form pracy dzieci). Jednocześnie Fairtrade wspiera spółdzielnie producentów we wdrażaniu środków zapobiegawczych, tak by mogły spełniać wymogi zawarte w standardach Fairtrade. 

 Na miejscu wyszkoleni przedstawiciele sieci producentów przy wsparciu Fairtrade International dokonują oceny sytuacji. Celem działania jest uzyskanie poufnych informacji na temat doniesienia i podjęcie reakcji spójnej ze standardami i obowiązującą procedurą ochrony. Fairtrade informuje o sprawie właściwą krajową agencję ochrony i/lub organizacje stojące na straży praw dziecka, wspierając proces bezpiecznego odebrania dzieci z miejsca pracy. Następnie Fairtrade przekazuje informacje jednostce certyfikującej FLOCERT, która kontynuuje badanie sprawy i opracowuje środki naprawcze, zgodnie z obowiązującą zasadą niekrzywdzenia. 

 – Zdajemy sobie sprawę, że rolników tkwiących w pułapce ubóstwa nie stać na to, by inwestować w bardziej wydajne metody upraw, dzięki którym mogliby zarabiać więcej – podkreśla Dario Soto Abril. – W rezultacie niektórzy z nich nielegalnie karczują lasy, a inni zajmują się uprawą nielegalnych roślin. Nie mając pieniędzy, by godziwie opłacić zatrudnionych pracowników, niektórzy uciekają się do wykorzystywania dzieci jako taniej siły roboczej. 

 Fairtrade od dawna domaga się godziwych dochodów dla rolników i pracowników zatrudnionych przy uprawie kakao, tak by mogli zapewnić sobie i swoim rodzinom odżywcze posiłki, czystą wodę, odpowiednie warunki mieszkaniowe, edukację, opiekę zdrowotną i inne podstawowe potrzeby, a także odłożyć co nieco na czarną godzinę. W zeszłym roku Fairtrade International podniosło cenę minimalną i premię Fairtrade za kakao w Ghanie i Wybrzeżu Kości Słoniowej. Jednak wstępne badania wykazały, że sprzedaż kakao Fairtrade z Wybrzeża Kości Słoniowej spadła o 11%. 

 – Spadek sprzedaży dobrze odzwierciedla trudne realia, z jakimi się mierzymy – wskazuje Dario Soto Abril. – Możliwości Fairtrade w zakresie przeciwdziałania pracy dzieci i rozwiązania problemu ubóstwa wśród producentów kakao są ściśle uzależnione od tego, ile kakao rolnicy sprzedają na zasadach Fairtrade. Tymczasem z naszych danych wynika, że kakao z certyfikatem Fairtrade stanowi zaledwie 5% surowca w skali globalnej i 8% kakao pochodzącego z Wybrzeża Kości Słoniowej. Oznacza to, że nawet spółdzielnie, które posiadają certyfikat Fairtrade, nie są w stanie sprzedać wszystkich plonów na zasadach Fairtrade. Za kakao sprzedane na rynku konwencjonalnym nie otrzymują z kolei ani ceny minimalnej ani premii Fairtrade. W rezultacie ponad połowa certyfikowanych producentów wciąż żyje poniżej progu ubóstwa. 

  Fairtrade, podobnie zresztą jak żaden inny dobrowolny system certyfikacji, nie jest w stanie samodzielnie rozwiązać tego problemu. Rządy, świat biznesu i konsumenci mają wspólny obowiązek: domagać się uczciwych cen dla producentów i wymagać od firm przestrzegania praw człowieka w łańcuchach dostaw kakao – dodaje Dario Soto Abril, CEO Fairtrade International. 

Źródło informacji: Fairtrade International

Pełne oświadczenie Fairtrade International: https://www.fairtrade.net/news/shocked-but-not-surprised-fairtrade-responds-to-report-of-widespread-child-labour-in-west-african-cocoa-industry 

O FAIRTRADE

Fairtrade zmienia oblicze światowego handlu, działając na rzecz wyższych cen skupu, godziwych warunków pracy i bardziej sprawiedliwych warunków handlowych dla rolników i pracowników w krajach rozwijających się. 

Fairtrade International to niezależna organizacja non-profit, która reprezentuje 1,7 miliona drobnych rolników i pracowników najemnych na świecie. Fairtrade jest właścicielem znaku FAIRTRADE – zarejestrowanego znaku handlowego, który można znaleźć na ponad 30 tysiącach produktów. Oprócz certyfikacji Fairtrade International wraz ze zrzeszonymi organizacjami wzmacnia pozycję producentów, współpracuje z firmami, angażuje konsumentów i prowadzi działania rzecznicze na rzecz sprawiedliwej i zrównoważonej przyszłości. Więcej informacji: www.fairtrade.net

 

 

 

 

Data publikacji: 30 lipca 2020