Ważny przekaz na skórce banana

Aby uczcić Dzień Miłośników Bananów, artystka znana jako Banana Bruiser stworzyła portret rolnika na skórce banana z certyfikatem Fairtrade.

Organizacja Fairtrade Foundation z Wielkiej Brytanii ogłosiła podjęcie twórczej współpracy z Anną Chojnicką – londyńską artystką działającą pod pseudonimem Banana Bruiser. Stworzyła ona unikatowe dzieło na cześć rolników i pracowników z innych krajów, którzy uprawiają te tak chętnie wybierane przez brytyjskich konsumentów owoce.

Na owocu z certyfikatem Fairtrade artystka stworzyła portret Juana Roberto Gallo – rolnika z miejscowości La Noria w Peru, który od ponad dziesięciu lat utrzymuje rodzinę z dwójką dzieci z uprawy bananów z certyfikatem Fairtrade i rolnictwa ekologicznego.

Celem współpracy Fairtrade Foundation z Banana Bruiser jest podkreślenie trudnej pracy, jaką wykonują rolnicy i pracownicy zatrudnieni przy uprawie bananów w krajach o niskich dochodach w Ameryce Łacińskiej, na Karaibach, w Afryce i Azji, którzy często zarabiają bardzo mało za ciężką pracę.

Wyświetl ten post na Instagramie

Post udostępniony przez Fairtrade Polska (@fairtradepolska)

Anna Chojnicka, która codziennie tworzy jeden obraz, odciskając zaprojektowany wzór na skórce banana, podkreśla:

Sprawiedliwość społeczna i zrównoważony rozwój to wartości, które odgrywają w moim życiu istotną rolę. Bardzo się cieszę, że dzięki współpracy z Fairtrade Foundation mogłam stworzyć na skórce banana ten szczególny obraz, po to by nagłośnić trudności, z jakimi zmagają się rolnicy i pracownicy w innych krajach. Każdego dnia tworzę jeden obraz na skórce banana, którego potem zjadam. Tym bardziej mam więc powód, żeby okazać wdzięczność rolnikom, którzy je produkują.

Choć uczciwość i etyka mają duże znaczenie w produkcji i konsumpcji żywności, niestety w wielu przypadkach wciąż są towarem deficytowym. Dla producentów bananów Fairtrade oznacza wyższe zarobki i lepsze perspektywy. Dlatego też w swojej sztuce wykorzystuję banany z certyfikatem Fairtrade i zachęcam wszystkich, aby jak najczęściej wybierali produkty ze znakiem Fairtrade.

Każdy banan jak dzieło sztuki

Obraz na bananie z certyfikatem Fairtrade z towarzyszącym mu materiałem wideo został opublikowany na profilu Fairtrade Foundation na Instagramie. Organizacja liczy, że dzięki współpracy jeszcze więcej firm i konsumentów będzie wybierać banany z certyfikatem Fairtrade, co przełoży się na wyższe i bardziej uczciwe zarobki rolników. Zdaniem organizacji jest to konieczne, aby ochronić rolnicze społeczności lokalne przed zgubnym wpływem kryzysu klimatycznego i drastycznych podwyżek kosztów życia, cen paliw i kosztów produkcji rolnej.

Anna Pierides, starsza menedżerka ds. łańcuchów dostaw i programów w Fairtrade Foundation, komentuje:

Obrazy odciskane pieczołowicie przez Annę Chojnicką na skórkach bananów to niepowtarzalny wyraz szacunku dla ciężkiej pracy i poświęcenia rolników i pracowników z innych krajów, bez których konsumenci w Wielkiej Brytanii nie mogliby cieszyć się smakiem ulubionych owoców.

Koszty produkcji bananów nieustannie rosną, natomiast ceny rynkowe utrzymują się na tragicznie niskim poziomie. Cenę za taki stan rzeczy w głównej mierze płacą drobni rolnicy i pracownicy plantacji. Przyszłość tych, którzy nie mogą liczyć na zabezpieczenie i korzyści płynące z certyfikacji Fairtrade, maluje się w ciemnych barwach, a kryzys klimatyczny i rosnące koszty utrzymania dodatkowo pogarszają ich sytuację.

Każdy zakup bananów Fairtrade przyczynia się do poprawy sytuacji 36 tysięcy rolników i pracowników zatrudnionych przy produkcji certyfikowanych owoców oraz ich społeczności lokalnych. Jako przykład mogą służyć wyniki przeprowadzonego niedawno badania, z których wynika, że dodatkowe fundusze otrzymywane przez certyfikowanych producentów są niezastąpionym krokiem na drodze do osiągnięcia wynagrodzeń wystarczających na godziwe życie.

W Dniu Miłośników Bananów zachęcamy firmy i konsumentów do tego, by wybierali banany Fairtrade, dzięki czemu więcej osób zajmujących się ich uprawą będzie mogło godziwie zarabiać, zapewnić sobie odpowiednie warunki życia i planować przyszłość dla swoich rodzin – słowem: w pełni korzystać z owoców swojej pracy.

Fairtrade dba o rozwój społeczności rolniczych w krajach Globalnego Południa

Fairtrade Foundation zleciła ostatnio badanie wpływu premii Fairtrade, czyli dodatkowych środków, jakie certyfikowane organizacje producentów inwestują w wybrane przez siebie projekty biznesowe i społeczne, na zwiększanie wynagrodzeń pracowników plantacji bananów w Ghanie i Kolumbii, docelowo do poziomu zapewniającego godziwe życie. Wstępne wyniki badania wskazują, że premia Fairtrade odgrywa kluczową rolę w procesie, którego celem jest osiągnięcie wynagrodzeń wystarczających na godziwe życie.

Ponadto badanie wykazało, że oprócz wyższych zarobków w gotówce premia Fairtrade odgrywa również rolę w tworzeniu rozwiązań koniecznych do zapewnienia godziwego życia na poziomie lokalnym i regionalnym. Jako przykłady można wymienić dopłaty do posiłków dla pracowników, rozwój transportu, a także budowę szkół i ośrodków zdrowia. Przeciętny dodatek wygenerowany przez premię Fairtrade dla pracowników plantacji w Ghanie wynosi 75 dolarów na osobę miesięcznie, podczas gdy wskaźnik wynagrodzenia wystarczającego na godziwe życie w regionie wynosi 257 dolarów miesięcznie.

Peru Banana producers 2021_APBOSMAM - FARMERS Docuseries-scr

Producent bananów Juan Roberto Gallo, którego portret został wykonany na skórce banana, tak ocenia korzyści płynące z certyfikacji Fairtrade:

Naszej pracy się nie docenia. Ludzie, którzy jedzą owoce naszej pracy, nie wiedzą, z jakimi problemami muszą zmagać się producenci żywności. To, że w supermarketach są dostępne piękne banany najwyższej jakości, jest zasługą ciężkiej pracy rolników. Gdyby nie Fairtrade, ceny bananów byłyby tak niskie, że produkcja przestałaby się opłacać. Przez niskie ceny poszlibyśmy z torbami.

W ocenie Fairtrade to właśnie w branży produkcji bananów najbardziej potrzeba wprowadzenia zarobków i wynagrodzeń wystarczających na godziwe życie. Fairtrade podejmuje konkretne działania, aby zniwelować różnice między aktualnymi zarobkami a wynagrodzeniami wystarczającymi na godziwe życie. Jednym z nich było wprowadzenie w 2021 roku wynagrodzenia podstawowego Fairtrade, które wynosi 70% płacy netto wystarczającej na godziwe życie. Takie rozwiązanie nie funkcjonuje w żadnym innym systemie certyfikacji.

Willy Paredes, pochodzący z Peru przedstawiciel producentów zrzeszonych w sieci drobnych rolników i pracowników z Ameryki Łacińskiej i Karaibów CLAC, komentuje:

Rolnicy i pracownicy zatrudnieni przy produkcji bananów pracują niezwykle ciężko, a mimo to ze względu na niskie ceny bananów na rynku wielu z nich nie stać na zaspokojenie podstawowych potrzeb swoich rodzin. Zmiany klimatu już teraz zagrażają naszej przyszłości. Ludzie mówią, że teraz jeszcze trudniej o godziwy zarobek przy produkcji bananów, ponieważ koszty utrzymania, transportu i produkcji rolnej gwałtownie rosną. Uważam, że bez ochrony finansowej, jaką certyfikat Fairtrade zapewnia społecznościom rolniczym, wielu producentów bananów i pracowników plantacji popadłoby w ubóstwo.

Data publikacji: 2 września 2022