Witamy nowych członków Parlamentu Europejskiego!

Wraz z paneuropejskimi organizacjami zaangażowanymi w kampanię The Fair Times podczas wyborów do Europarlamentu 2019 gratulujemy wszystkim kandydatom wyboru do Parlamentu Europejskiego na kadencję 2019-24.

Członkowie pięciu organizacji społeczeństwa obywatelskiego z całej Europy (FTAO, IFOAM EU, CIDSE, RIPESS i ECOLISE) połączyli siły, aby prowadzić kampanię The Fair Times. Wspólnym głosem wzywamy do utworzenia europejskiej agendy na rzecz sprawiedliwej i zrównoważonej konsumpcji i produkcji.

Kampania The Fair Times przedstawia wydanie gazety, której treść jest wizją tego, co może zostać osiągnięte podczas nowej kadencji PE, jeśli już teraz podejmiemy odpowiednie działania.

Gazeta podnosi wiele tematów, związanych między innymi z rolnictwem ekologicznym, etycznymi finansami, oddolnymi inicjatywami obywatelskimi i zrównoważonymi zamówieniami publicznymi. Podkreśla potrzebę większej równowagi sił w łańcuchach dostaw, promując przedsiębiorstwa solidarności społecznej i wzywając do podjęcia działań sprzeciwiających się wyczerpaniu zasobów naturalnych i zanikaniu bioróżnorodności.

Od Francji poprzez Słowenię, Polskę i Grecję, kandydaci z całej Europy włączyli się w kampanię i zobowiązali się podjąć działania w różnych kwestiach poruszonych w naszej gazecie.

Liczymy na możliwość współpracy z nowymi europosłami, aby wesprzeć UE w działaniach, które stawiają ludzi oraz naszą planetę w centrum procesów decyzyjnych. Zegar odmierza czas, który pozostał Unii na wypełnienie zobowiązań powziętych w ramach Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Stajemy zatem gotowi do pracy z kolejnym składem Parlamentu Europejskiego, aby zapewnić, że nikt w ramach Unii czy poza nią nie pozostanie w tyle.

Aby przeczytać The Fair Times i dowiedzieć się więcej o kampanii wejdź na thefairtimes.eu

Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach międzynarodowego projektu „Trade Fair, Live Fair: Raising Awareness and Mobilizing the European Public to Advance Consumption patterns that Nurture the Sustainable Development Goals”. Za treść odpowiada Fundacja „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade Polska, a wyrażone poglądy niekoniecznie odzwierciedlają oficjalne stanowisko Unii Europejskiej.

Data publikacji: 27 maja 2019