Wpływ Sprawiedliwego Handlu na życie rolników w krajach rozwijających się

Myśląc o korzyściach, jakie czerpią producenci rolni z krajów ubogich z uczestnictwa w systemie Sprawiedliwego Handlu, zwykle koncentrujemy swą uwagę na wyższej cenie, którą otrzymują za swoje produkty. Jednak przy głębszej analizie, okazuje się, że unikalny charakter Sprawiedliwego Handlu wykracza daleko poza oferowanie rolnikom wyłącznie godnych warunków handlowych.

Spełnia on rolę mechanizmu rozwojowego, wprowadzającego korzystnie i długotrwałe zmiany w funkcjonowaniu całych społeczności lokalnych z terenów rolniczych w krajach Trzeciego Świata.
 
Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce raport przygotowany przez grupę wolontariuszy i przedstawiający przykłady korzystnego wpływu Sprawiedliwego Handlu na poziom życia rolników w krajach rozwijających się. Zawarte w nim opisy potwierdzają, że wybierając produkty Sprawiedliwego Handlu podczas naszych codziennych zakupów rzeczywiście przyczyniamy się do poprawy losu marginalizowanych producentów z krajów Trzeciego Świata.
 
Życzymy przyjemnej lektury załączonego pliku PDF (lub DOC) i zachęcamy do zakupu produktów Sprawiedliwego Handlu.
 
Data publikacji: 13 stycznia 2010