Wspieram Sprawiedliwy Handel

12 maja rozesłaliśmy kandydatom na Europosłów informacje na temat Sprawiedliwego Handlu oraz deklaracje jego wspierania w ramach kampanii Zobowiązanie do wspierania Sprawiedliwego Handlu.

Na tej stronie zamieszczamy nazwiska tych kandydatów na Europosłów, którzy podpisali i odesłali przesłane Zobowiązanie do Wspierania Sprawiedliwego Handlu. Kandydatów, którzy chcieliby takie zobowiązanie podpisać prosimy o pobranie deklaracji, wklejenie jej treści do emaila i odesłanie na adres fairtrade@fairtrade.org.pl. Nazwiska są publikowane w kolejności alfabetycznej, by ułatwić ich wyszukiwanie.
 
Kandydaci popierający Sprawiedliwy Handel, którzy przesłali podpisane oświadczenia: 
 
Inni kandydaci popierający Sprawiedliwy Handel:
 
Data publikacji: 1 lipca 2009