Wszystkie zioła i przyprawy Fairtrade

FLO opracowało nowe standardy, dzięki którym producenci z południa będą mogli sprzedawać wszystkie zioła i przyprawy na warunkach Fairtrade. Jak udało się upichcić dokument w którego skład wchodzą zarówno aromatyczne, jak i pikantne, gorzkie oraz słodkie? 

Kwiaty rumianku, nasiona kolendry, korzeń imbiru – zioła i przyprawy są niezwykle różnorodne. Dotychczas istniały standardy Fairtrade dla 25 z nich. Jednak w ciągu ostatnich trzech lat spółdzielnie reprezentujące tysiące drobnych rolników kontaktowały się z Fairtrade Labelling Organizations International (FLO), szukając sposobu aby sprzedawać więcej rodzajów przypraw na warunkach Sprawiedliwego Handlu. Jednocześnie organizacje promujące Fairtrade w krajach konsumenckich, odnotowywały rosnący popyt na takie towary. FLO stanęło przed wyzwaniem: stworzyć nowy zestaw standardów, wystarczająco elastyczny aby niezliczone produkty w tej kategorii mogły być szybko wprowadzane na rynek z certyfikatem Fairtrade, a jednocześnie interesy drobnych rolników były odpowiednio zabezpieczone.
 
Zainteresowanie produktami Fairtrade rośnie, więc FLO korzysta z okazji aby umożliwić rolnikom z krajów Południa wejście na nowe rynki. Dyskusje z rolnikami i organizacjami Fairtrade ukazały, że ograniczona ilość ziół i przypraw wymienionych w istniejących standardach uniemożliwiała wielu gospodarstwom sprzedaż swoich plonów kupcom zainteresowanym certyfikatem Fairtrade. Nowe standardy zawierają bardzo szeroką definicję ziół i przypraw, nie wymieniając wszystkich z nazwy. To pozwoli rolnikom na oferowanie każdego produktu, który mieści się w definicji.
 
"Producenci z którymi pracuję w Wietnamie są bardzo pozytywnie nastawieni do nowych standardów, ponieważ oznaczają one, że będą mogli ustabilizować swoje dochody różnicując gamę produktów i poza herbatą sprzedawać także cynamon oraz imbir" Jaap Brands, członek-założyciel Van Chan Bio Farmers Club.
 
Największym novum jest, że Komitet Standardów – złożony z organizacji producentów z Południa, organizacji z krajów konsumenckich oraz przedstawicieli handlowców – zadecydował, że na niektóre produkty nie będzie Ceny Minimalnej Fairtrade. Ustalanie jej jest bowiem długim i trudnym procesem. Na nowych warunkach producenci będą mogli szybciej zacząć sprzedawać swoje plony, nie czekając aż FLO określi Ceny Minimalne. Odpowiada to spółdzielniom drobnych rolników, które chciały szybciej i prościej wprowadzać do sprzedaży kolejne produkty.
 
Jak więc wyglądają nowe standardy? Zawierają wszystkie podstawowe wymagania, takie jak demokratyczne podejmowanie decyzji w spółdzielni (kierowane są wyłącznie do drobnych rolników, a nie do plantatorów) czy zakaz pracy przymusowej. Definicja ziół i przypraw jest szeroka i nie ogranicza objętych standardami produktów do listy wymienionych z nazwy. Wcześniej wszystkie objęte standardami produkty były wymienione z nazwy, oraz określona była na nie wysokość Ceny Minimalnej i Premii – teraz dotyczy to wanilii i kilku innych wyjątków. W pozostałych przypadkach producenci i kupcy będą negocjować cenę, a Premia Fairtrade przeznaczona na rozwój społeczności lokalnej będzie wynosiła 15% wynegocjowanej sumy. Ponieważ jednak ochrona interesów drobnych rolników z ubogich krajów Południa jest istotą systemu Fairtrade, spółdzielnie mogą zwrócić się do FLO o ustalenie Ceny Minimalnej, jeżeli negocjacje okażą się niezadowalające lub jeśli ceny rynkowe będą podlegały dużym wahaniom.
 
Więcej o Cenach Minimalnych Fairtrade. Ceny Minimalne Fairtrade zostały określone, aby zapobiec sytuacji gdy uprawiający np.banany otrzymuje za ich kilogram mniej, niż kosztowało go ich wyprodukowanie. Cena Minimalna Fairtrade była określana przez FLO na podstawie informacji o kosztach produkcji danych dóbr. Od pewnego czasu jednak Ceny Minimalne Fairtrade dla większości produktów stosowane są rzadko, ponieważ ich ceny rynkowe utrzymują się na wyższym poziomie. Jeśli cena rynkowa jest wyższa, niż określona cena minimalna, rolonicy sprzedają swoje produkty po cenach rynkowych. Ceny Minimalne Fairtrade stanowią "pułap opłacalności dla rolników" poniżej którego kupujący nie mogą zejść w przypadku nagłego spadku cen na rynkach światowych. Proces ustalania Cen Minimalnych Fairtrade zajmuje dużo czasu, ponieważ wymaga zebrania aktualnych i wiarygodnych danych o kosztach produkcji w danym regionie. Dlatego nowy zestaw standardów omija ten etap, jeśli okazuje się że nie jest on konieczny. Dopiero w przypadku, gdy spółdzielnie producentów zgłoszą problemy, np. nie mogąc wynegocjować z kupującym ceny pokrywającej ich koszty produkcji, FLO zajmie się określeniem Ceny Minimalnej Fairtrade.
 
(więcej o standardach Fairtrade)
 
Źródło: Fairtrade Labelling Organizations International
Źródło ilustracji: wikimedia (na licencji Creative Commons)
Data publikacji: 27 sierpnia 2009