Wyższa cena minimalna Fairtrade służy rolnikom z Wybrzeża Kości Słoniowej

Pierwsze efekty podwyżki ceny minimalnej Fairtrade na kakao – 15 milionów dolarów więcej dla rolników z Wybrzeża Kości Słoniowej za kakao sprzedane w 4 kwartale 2019

Wymierne korzyści dla rolników

Według wstępnych szacunków Fairtrade International rolnicy z ponad 140 spółdzielni producentów kakao działających na terenie Wybrzeża Kości Słoniowej w czwartym kwartale 2019 roku sprzedali około 64 tysięcy ton kakao na zasadach Fairtrade. Zarobili w ten sposób około 15 milionów dolarów więcej, niż gdyby ich kakao trafiło na rynek konwencjonalny.
Wyższe dochody wynikają z podwyżki o 20% ceny minimalnej Fairtrade na kakao, która weszła w życie w październiku ubiegłego roku. W rezultacie cena Fairtrade wynosząca obecnie 2400 dolarów jest o około 236 dolarów wyższa od ceny ustalonej przez rząd Wybrzeża Kości Słoniowej. Podane wartości dotyczą tzw. ceny FOB, czyli obejmującej przygotowanie kakao do eksportu i dostarczenie go do portu, z którego odbywa się eksport. Według wyliczeń Fairtrade International rolnik, który sprzedał kakao na zasadach Fairtrade, uzyskał za nie około 17% więcej od tego, który sprzedał je na rynku konwencjonalnym.

Rolnicy – podobnie jak wszyscy – zasługują na to, by godnie żyć. Dodatkowe zarobki dla producentów kakao to efekt tego, że konsumenci wybierają czekoladę Fairtrade podczas zakupów. Odpowiedzialne wybory naprawdę mają znaczenie.
Ann Marie Yao, menedżerka ds. kakao na region Afryki Zachodniej Fairtrade Africa

Wyższa premia Fairtrade – więcej pieniędzy na rozwój

Oprócz ceny minimalnej spółdzielnie z certyfikatem Fairtrade uzyskują dodatkowo premię Fairtrade w ustalonej wysokości 240 dolarów za tonę kakao. Wartość premii również wzrosła o 20% w październiku 2019 roku. Premia umożliwia realizację projektów służących lokalnym społecznościom i rozwojowi gospodarstw. Wartość premii za 4 kwartał 2019 roku przekroczyła 15 milionów dolarów. Decyzję o tym, na co przeznaczyć premię Fairtrade, podejmowane są w demokratycznym głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu spółdzielni. Nad dystrybucją dochodów do spółdzielni i rolników i prawidłowym wydatkowaniem premii Fairtrade czuwa niezależna organizacja certyfikująca FLOCERT.

Kluczowa rola partnerstwa

Drobni rolnicy z Wybrzeża Kości Słoniowej i Ghany dostarczają na rynek około 2/3 światowej produkcji kakao. Spółdzielnie z certyfikatem Fairtrade w tych krajach zrzeszają ponad 190 tysięcy rolników. Rządy Wybrzeża Kości Słoniowej i Ghany podjęły decyzję o podwyżce ceny kakao o 400 dolarów za tonę, tak by zwiększyć dochody drobnych producentów. Wyższa cena ma zacząć obowiązywać już w tym roku. Jednocześnie Fairtrade we współpracy z producentami czekolady i detalistami opracowuje nową strategię, która ma umożliwić rolnikom uzyskiwanie dochodów wystarczających na godziwe życie. Strategia oprócz kwestii cenowych obejmuje między innymi zróżnicowanie źródeł dochodów.

Dodatkowe pieniądze, jakie trafiają do rolników zarówno w wyniku wyższej ceny minimalnej Fairtrade, jak i podwyżki ceny rządowej, która będzie obowiązywać od października 2020, to krok w dobrym kierunku. Jednakże nawet mimo wyższych cen wielu rolników nie osiągnie dochodów wystarczających na godziwe życie. Dlatego Fairtrade współpracuje ze spółdzielniami, ich partnerami handlowymi i agendami rządowymi, opracowując sposób na zapewnienie rolnikom takich dochodów, które wystarczą na godziwe życie dla ich rodzin. Oprócz ceny istotną role odgrywają takie elementy, jak zróżnicowanie źródeł dochodów czy obniżanie kosztów produkcji. Wszystkie podmioty działające w globalnym przemyśle czekoladowym powinny wziąć na siebie większą odpowiedzialność za sytuację rolników, tak by umożliwić trwałe pozytywne zmiany w ich sytuacji życiowej.
John Walker, starszy doradca ds. kakao Fairtrade International

Opracowano w ramach projektu “V4 Cooperation for moving forward fair trade as socially innovative economic model”. Projekt jest współfinansowany przez rządy Polski, Czech, Węgier i Słowacji w ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Misją funduszu jest rozwijanie idei zrównoważonej współpracy regionalnej w Europie Środkowej Za treść odpowiada Fundacja „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade Polska.

Data publikacji: 17 lutego 2020