Wzrost dochodów rolników uprawiających kakao Fairtrade

Nowe badanie pokazuje wzrost dochodów i mniejsze występowanie skrajnego ubóstwa wśród rolników na Wybrzeżu Kości Słoniowej.

Badanie gospodarstw domowych pokazuje, że rolnicy uprawiający kakao w ramach Fairtrade na Wybrzeżu Kości Słoniowej zwiększyli swoje dochody o 85% w ciągu ostatnich 4 lat i że większa ich część żyje powyżej poziomu skrajnego ubóstwa.

Badanie opublikowane 28 lipca 2021 przez Fairtrade International wykazało, że średni roczny dochód gospodarstw domowych, zajmujących się uprawą kakao na Wybrzeżu Kości Słoniowej wzrósł z 2670 USD w sezonie 2016/17 do 4937 USD w sezonie 2020/21, co stanowi wzrost o 85%. Jest on częściowo spowodowany większymi przychodami od sprzedaży kakao oraz dywersyfikacją dochodów ze sprzedaży towarów z gospodarstw rolnych i spoza rolnictwa. Aktualne badanie pokazuje ponadto, że znaczna liczba rolników produkujących kakao na Wybrzeżu Kości Słoniowej wyszła ze skrajnego ubóstwa, a 61% rolników w gospodarstwach domowych żyje powyżej granicy skrajnego ubóstwa, w porównaniu do 42%, według danych zebranych w latach 2016/17 i opublikowanych w 2018 roku.

Ten wzrost dochodów jest dobrą wiadomością dla gospodarstw rolnych Fairtrade w trudnych czasach. Jednak zbyt wiele gospodarstw domowych nadal nie zarabia na życie

– wyjaśnia Jon Walker, starszy doradca Fairtrade ds. kakao.

Dzięki ciągłej presji na ceny, wysokiej krajowej produkcji i zmniejszonemu światowemu popytowi, marki i detaliści mogą osiągać coraz wyższe  dochody na życie, dzięki umowom długoterminowym, stabilnym cenom i programowemu wsparciu, skupiającemu się na wydajności i dywersyfikacji gospodarstw rolnych. Jest jeszcze wiele do zrobienia.

Badanie porównawcze, przeprowadzone na zlecenie Fairtrade International przez Impact Institute, objęło 384 rolników z 16 spółdzielni kakaowych, certyfikowanych przez Fairtrade w celu oceny ulepszeń i zmian – w tym wielkości gospodarstwa domowego, plonów kakao i dywersyfikacji upraw – które mają miejsce od 2016/17.

Poprzednie badanie Fairtrade obejmujące, rolników uprawiających kakao na Wybrzeżu Kości Słoniowej, opublikowane w 2018 r., spowodowało podniesienie minimalnej ceny Fairtrade i premii o 20% w przypadku konwencjonalnego kakao, od października 2019 r. Fairtrade jest jedynym systemem certyfikacji z obowiązkową ceną minimalną, która działa jak siatka bezpieczeństwa dla rolników, gdy ceny rynkowe spadają, a jednocześnie pozwala im czerpać korzyści, gdy ceny rosną.

Aby zmierzyć wpływ wzrostu ceny minimalnej Fairtrade, przeprowadzono dodatkową analizę 482 rolników w 20 spółdzielniach w latach 2020/2021. Zgodnie z ustaleniami, gdyby rolnicy dostali minimalną cenę Fairtrade za całkowitą ilość swoich upraw kakao, które sprzedali spółdzielni, zwiększyłoby to średnie dochody gospodarstw domowych rolników o dziewięć procent. Jednocześnie dane te modelują również wpływ na dochód gospodarstwa domowego w przypadku dobrowolnej ceny Fairtrade, przy średniej produktywności zarejestrowanej na poziomie 500 kg na hektar oraz docelowej produktywności Fairtrade, wynoszącej 800 kg na hektar. W obu scenariuszach dochód gospodarstwa domowego rolnika wzrósł, a praktycznie wszystkie gospodarstwa domowe wyszły ze skrajnego ubóstwa, gdy osiągnięto połączenie ceny referencyjnej i docelowej wydajności.

Fairtrade od dawna zabiega o zapewnienie podstawowych dochodów wśród rolników i pracowników rolnych na całym świecie. Są one definiowane jako wystarczający dochód, aby zapewnić przyzwoity standard życia dla wszystkich członków gospodarstwa domowego, po pokryciu kosztów utrzymania gospodarstwa, w tym odpowiedniego wyżywienia, czystej wody, przyzwoitych warunków mieszkaniowych, edukacji, opieki zdrowotnej i innych podstawowych potrzeb. Fairtrade uważa, że dochody mają kluczowe znaczenie dla osiągnięcia zrównoważonych systemów żywnościowych, które są czystsze, bardziej ekologiczne, sprawiedliwe i które pozwalają nam osiągnąć Cele Zrównoważonego Rozwoju.

Badania pokazują, że cena minimalna Fairtrade może działać jako siatka bezpieczeństwa w czasach niskich cen, a dochody rolników Fairtrade z czasem rosły

– kontynuje Walker.

Nasze projekty pilotażowe Fairtrade Living Income powinny zacząć przynosić pierwsze wyniki z monitorowania na początku 2022 r., zapewniając kolejny bogaty zestaw danych na temat wpływu długoterminowego partnerstwa między markami lub sprzedawcami detalicznymi i rolnikami, na cenę, wydajność i dywersyfikację. Z niecierpliwością czekamy na wyniki.

O Fairtrade

Fairtrade zmienia sposób funkcjonowania handlu dzięki lepszym cenom, godnym warunkom pracy i bardziej sprawiedliwym umowom dla rolników i pracowników w krajach rozwijających się.

Fairtrade International to niezależna organizacja non-profit, reprezentująca 1,8 miliona drobnych rolników i pracowników na całym świecie. Jest właścicielem znaku FAIRTRADE, zarejestrowanego znaku towarowego Fairtrade, który pojawia się na ponad 30 000 produktów. Poza certyfikacją, Fairtrade International i jej organizacje członkowskie wzmacniają pozycję producentów, współpracują z firmami, angażują konsumentów i opowiadają się za uczciwą i zrównoważoną przyszłością. Dowiedz się więcej na: http://www.fairtrade.net.

Data publikacji: 6 sierpnia 2021