Zajęcia na temat Sprawiedliwego Handlu w Zespole Szkół nr 2 w Czeladzi

Szkoły to miejsca, gdzie idee Sprawiedliwego Handlu trafiają na szczególnie podatny grunt. Wiele jednak zależy od samych nauczycieli, takich jak Pani Elżbieta Wyderka z Zespołu Szkół nr 2 w Czeladzi.

Dzięki pomysłowości Pani Elżbiety uczniowie mieli wiele okazji, aby dowiedzieć się, czym jest Sprawiedliwy Handel. Podczas szeregu zajęć poruszono kwestie odpowiedzialnej konsumpcji oraz wpływu naszych działań na życie ludzi na świecie. Dodatkowo zaproszeni zostali specjaliści z tej dziedziny, np. pan Jarosław Kasprzyk z Klubu Gaja, który wygłosił wykład i brał udział w pogadance „Czy wiesz co jesz?”. W pracowni komputerowej wyświetlono udostępnione w Internecie filmy edukacyjne o Sprawiedliwym Handlu.
 
Po teorii przyszedł czas na praktykę – uczniowie wykonali prace plastyczne przedstawiające znak certyfikacyjny Fairtrade, produkty, podział pieniędzy w handlu konwencjonalnym itp. Prace artystyczne, plakaty informacyjne i kartki pocztowe zostały wywieszone na gazetkach ściennych. Uczniowie wykonali też samodzielnie ulotki informacyjne i wrzucili je do skrzynek na listy w pobliskim osiedlu. Mieli również możliwość zapoznania się z ofertą sklepu z produktami Sprawiedliwego Handlu.
 
Mamy nadzieję, że już za niedługo nauczyciele, którzy promują idee Sprawiedliwego Handlu w szkołach, będę mieli większe wsparcie ze strony Koalicji Sprawiedliwego Handlu, bowiem jednym z celów Koalicji jest opracowanie kryteriów przyznawania tytułu Szkół przyjaznych Fair Trade.
Data publikacji: 24 maja 2010