Zapraszamy na szkolenie nt. kampanii „Szkoła Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu”

W dniach 27-28 września we Wrocławiu odbędą się kolejne warsztaty pt. „Szkoła Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu – jak prowadzić kampanię w szkole”, adresowane do nauczycieli, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz aktywistów zainteresowanych prowadzeniem kampanii promujących Sprawiedliwy Handel i zrównoważony rozwój na terenie szkół, uczelni lub miast.

Celem wydarzenia jest wspólne wypracowanie pomysłów na kontynuację kampanii w szkołach, które uzyskały już tytuł Szkoła Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu oraz zaproszenie nowych uczestników do współpracy.

Udział w warsztatach jest nieodpłatny. Organizatorzy zapewniają noclegi, wyżywienie oraz pokrycie kosztów dojazdu. Każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie o uczestnictwie. Zgłoszenie uczestnictwa odbywa się drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego w terminie do 20 września. Kliknij, aby wypełnić formularz.

Spotkanie będzie okazją do:

Spotkanie organizowane jest przez Fundację „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade Polska w ramach ramach międzynarodowego projektu Trade Fair Live Fair finansowanego ze środków Unii Europejskiej, który będzie trwał do 2020 roku. Jednym z celów projektu jest wsparcie kampanii Szkoła Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu. W ramach projektu powstała nowa strona internetowa spolecznosci.fairtrade.org.pl. Znajdziecie Państwo na niej wszystkie informacje dotyczące kryteriów przyznawania tytułu oraz użyteczne wskazówki i materiały do prowadzenia kampanii.

Fundacja „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade Polska, Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie i Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu są sygnatariuszami kampanii Społeczności Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu, której częścią jest kampania Szkoła Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu.

Data publikacji: 4 września 2018