Ze Sprawiedliwym Handlem do Europarlamentu

W czerwcu tego roku odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego na lata 2009-2014. Dotychczas Parlament Europejski wyrażał swoje poparcie dla Sprawiedliwego Handlu i warto dopilnować, aby było tak i w tej kadencji!

Z tym zamiarem Fair Trade Advocacy Office (FTAO) działające w Brukseli podjęło kampanię skierowaną do kandydatów do Parlamentu Europejskiego. Jej sednem jest „Zobowiązanie do wspierania Sprawiedliwego Handlu” („Pledge for Fair Trade”). W pierwszej fazie kandydujący z partii w krajach europejskich dowiedzą się, czym jest Sprawiedliwy Handel i co Parlament Europejski dotychczas zrobił dla jego poparcia. Będą też mogli podpisać zobowiązanie, że decydują się wspierać Sprawiedliwy Handel jeśli zostaną wybrani. W drugiej fazie kampanii w Parlamencie Europejskim zorganizowana będzie konferencja, aby określić agendę PE w kwestii Sprawiedliwego Handlu.
 
Ruch Sprawiedliwego Handlu cieszy się dużym wsparciem Parlamentu Europejskiego i utrzymuje dobre relacje z wieloma jego członkami. Dzięki temu nie tylko w ciągu obrad podawana jest kawa, herbata i przekąski Fairtrade, ale przede wszystkim wiele działań i debat porusza to zagadnienie.
 
Przede wszystkim PE wydał rezolucję o Sprawiedliwym Handlu , która podkreśla wagę tej idei i skuteczność opartych na niej inicjatyw dla krajów rozwijających się oraz samej Unii. Rezolucja może być pierwszym krokiem do ustanowienia ram prawnych dla polityki Sprawiedliwego Handlu.
 
FTAO powstało w 2004 r. żeby koordynować rzecznictwo Sprawiedliwego Handlu, jakie prowadziły różne organizacje: Fairtrade Labelling Organisations International (FLO Int.), World Trade Organisation (WFTO/IFAT), Network of European Worldshops (NEWS!) i European Fair Trade Association (EFTA). Obecnie monitoruje europejskie i światowe działania polityczne, które dotyczą handlu i rozwoju krajów Południa, zapewnia stały dialog między ruchem Sprawiedliwego Handlu a decydentami, opracowuje stanowiska w kwestiach sprawiedliwości handlowej oraz publikuje informacje w postaci newsletterów i broszur. Aby dowiedzieć się więcej o FTAO odwiedź: www.fairtrade-advocacy.org
 
Koalicja na Rzecz Sprawiedliwego Handlu będzie współpracować z FTAO, aby dotrzeć do potencjalnych europarlamentarzystów w Polsce!
 
Data publikacji: 21 lutego 2009