Jak działa Fairtrade?

Fairtrade to prosty sposób na poprawę życia ludzi, którzy produkują rzeczy, po które tak chętnie sięgamy. Fairtrade to sprawiedliwość w relacjach handlowych.

Sprawiedliwość dla producentów

Drobni rolnicy i pracownicy należą do najbardziej marginalizowanych grup w globalnym systemie handlowym. W Fairtrade stanowią centralny punkt wszystkich naszych działań. Jednym z elementów, który wyróżnia Fairtrade na tle innych systemów certyfikacji, jest fakt, że producenci mają równe prawo głosu w kwestii działania systemu i biorą udział w podejmowaniu decyzji.

Dla rolników i pracowników Fairtrade to:

producenci Fairtrade mają głos

Producenci Fairtrade maja 50% głosów podczas Walnego Zgromadzenia organizacji. Dodatkowo rolnicy i pracownicy biorą aktywny udział w tworzeniu nowych standardów i zasad Fairtrade. Przedstawiciele trzech sieci producentów Fairtrade odgrywają istotną rolę w działaniach Zarządu Fairtrade International, dodatkowo wzmacniając reprezentację producentów w systemie.

Sprawiedliwość dla konsumentów

Konsumenci stanowią nieodzowną część Fairtrade. Za każdym razem gdy wybierasz produkt Fairtrade lub wspierasz naszą kampanię, pomagasz rolnikom i pracownikom przejmować większą kontrolę nad swoim życiem i inwestować w lepszą przyszłość.

Znak FAIRTRADEZnak FAIRTRADE umieszczony na produkcie oznacza, że producenci i firmy spełnili rygorystyczne standardy społeczne, ekonomiczne i środowiskowe.

Badanie GlobeScan przeprowadzone w 2015 roku w 15 krajach wykazało, że średnio ponad 50% konsumentów rozpoznaje znak FAIRTRADE. Wśród nich aż 80% stwierdziło, że obecność znaku wpływa pozytywnie na odbiór produktu.

Rolniczka zrywająca herbatę. Spółdzielnia producentów herbaty Xuan En Yisheng, Chiny. Fot. © Philipp Benedikt

Rolniczka zrywająca herbatę. Spółdzielnia producentów herbaty Xuan En Yisheng, Chiny. Fot. © Philipp Benedikt

System Fairtrade

System Fairtrade tworzą następujące organizacje: