Bawełna

Bawełna była pierwszą rośliną uprawianą w celach handlowych. Jest to jedna z najważniejszych roślin włóknodajnych wykorzystywanych w światowym przemyśle włókienniczym.

Krzak bawełny

Krzak bawełny

Mimo że światowa produkcja bawełny została zdominowana przez Chiny, Indie i Stany Zjednoczone, uprawa tej rośliny ma decydujące znaczenie dla gospodarek wielu uboższych państw centralnej i zachodniej Azji oraz Afryki. Dla przykładu, sprzedaż bawełny za granicę stanowi 26,4% wartości eksportu Beninu i aż 58,7% wartości eksportu Burkina Faso.

Życie rolników zajmujących się uprawą bawełny, nawet w będących światowymi potentatami w dziedzinie jej produkcji Chinach i Indiach, jest niezwykle trudne. W produkcję bawełny na świecie bezpośrednio zaangażowanych jest około 100 milionów gospodarstw domowych. Łącznie w sektorze bawełnianym pracuje około 200 milionów osób, zatrudnionych w gospodarstwach rodzinnych, w charakterze pracowników najemnych czy przy świadczeniu usług dodatkowych, takich jak transport, odziarnianie, belowanie czy składowanie surowca. Rolnicy uprawiający bawełnę zmagają się z takimi trudnościami, jak efekty zmian klimatu, niskie ceny skupu ziaren bawełny, nierówna konkurencja ze strony sowicie dotowanych producentów w zamożnych krajach czy słabe warunki handlowe. Dotacje rządowe dla producentów bawełny w krajach rozwiniętych, zwłaszcza w USA, wpływają na sztuczne zaniżanie globalnych cen bawełny, odbierając drobnym producentom z biedniejszych części świata szanse na nawiązanie konkurencji na rynku.

Certyfikacja bawełny Fairtrade zwraca uwagę na tkwiących w ubóstwie rolników, którzy często są pozostawieni samym sobie na szarym końcu długiego łańcucha dostaw. Instrumenty Fairtrade, takie jak cena minimalna i premia Fairtrade, w połączeniu z tworzeniem i promowaniem demokratycznych organizacji producentów, stanowią dla marginalizowanych rolników atrakcyjną alternatywną drogę rozwoju handlowego, która daje im nadzieję na wyższe i bardziej stabilne dochody.

>>> Poznaj producentów bawełny Fairtrade