Spółdzielnia MANDUVIRÁ, PARAGWAJ

Spółdzielnia Manduvirá działa na terenie dystryktu Arroyos y Esteros oddalonego o około 70 kilometrów na północny wschód od stolicy kraju, Asuncion.

O spółdzielni MANDUVIRÁ

Spółdzielnię Manduvirá założyła grupa drobnych producentów trzciny cukrowej, którzy zmagali się z problemami niskich cen skupu i nieuczciwych praktyk handlowych. Obecnie spółdzielnia jest wiodącym producentem i eksporterem cukru ekologicznego i Fairtrade na świecie. Spółdzielnia powstała w 1975 roku z inicjatywy lokalnych nauczycieli i rolników jako kasa oszczędnościowo-kredytowa. Jej funkcją było ułatwianie zrzeszonym rolnikom dostępu do kredytów z pominięciem biurokratycznych procedur bankowych oraz podnoszenie standardu życia lokalnej społeczności. Zrzeszająca obecnie 1750 członków spółdzielnia produkuje nie tylko cukier ekologiczny, ale również ekologiczny sezam, bawełnę, owoce i warzywa.

Zaczynaliśmy zupełnie od zera. Fairtrade zapewnił nam dostęp do rynku. Ludzie mówili nam: „Jesteście biedni. Zwariowaliście. Nigdy nie uda się wam bezpośrednio sprzedawać ani eksportować cukru. Nie macie nawet co marzyć o własnej cukrowni”. Ludzie z Fairtrade mówili, że nam się uda.

ANDRÉS GONZÁLEZ
Dyrektor generalny spółdzielni Manduvirá

Spółdzielnia Manduvirá uzyskała certyfikat Fairtrade w styczniu 1999 roku. Niemal całość rocznej produkcji wynoszącej 4 tysiące ton cukru jest eksportowana na zasadach Fairtrade do odbiorców w 18 krajach. Dla spółdzielni niezwykle istotnym elementem Fairtrade jest możliwość uzyskiwania 60% zaliczki na poczet przyszłej sprzedaży. Dzięki temu Manduvirá jest w stanie na bieżąco finansować produkcję i płacić rolnikom bez konieczności zaciągania kosztownych kredytów.

Spółdzielnia Manduvirá uzyskała certyfikat Fairtrade w styczniu 1999 roku. Niemal całość rocznej produkcji wynoszącej 4 tysiące ton cukru jest eksportowana na zasadach Fairtrade do odbiorców w 18 krajach.

Premia Fairtrade

Spółdzielnia otrzymuje premię Fairtrade w wysokości 80 dolarów za tonę sprzedanego cukru. Połowa tej kwoty trafia do rolników, którzy przeznaczają ja na modernizację gospodarstw i poprawę warunków mieszkaniowych, na przykład poprzez budowę łazienek w domach. Pozostała część służy do realizacji projektów biznesowych i socjalnych, takich jak:

Fairtrade umożliwił zakup ciągnika i pługu wypożyczanych członkom spółdzielni za jedną trzecią stawek rynkowych