Rahel

Oprócz ceny Fairtrade zrzeszenia producentów otrzymują za sprzedane zbiory również tzw. premię Fairtrade. Rolnicy wspólnie decydują o tym, w jaki sposób wydawać te środki, aby podnosić standard życia społeczności, poprawiać swoją sytuację materialną i chronić lokalne środowisko.

Producenci mogą inwestować w edukację dzieci, opiekę zdrowotną, modernizację gospodarstw lub budowę kluczowych dla lokalnych społeczności elementów infrastruktury, jak drogi czy mosty.

Rahel Mhabuka

Zatrudniona na plantacji herbaty Kibena Rahel docenia wpływ premii Fairtrade na życie lokalnej społeczności:

„Dzięki premii Fairtrade moje dzieci mogą chodzić do szkoły. Za pieniądze z premii zbudowaliśmy szkołę podstawową w Lihogosie. Pracownicy bardzo się cieszą, że szkoła powstała. W szkole uczy się około 170 dzieci. Zanim ją zbudowaliśmy, niektóre dzieci musiały codziennie chodzić do szkoły oddalonej o 10 kilometrów”.

Zobacz, na co jeszcze spółdzielnia Rahel i inni producenci herbaty przeznaczają premię Fairtrade.