Sukambizi Association Trust, Malawi

Związek Sukambizi Association Trust (SAT) zrzesza drobnych producentów herbaty z rejonu góry Mulanje na południu Malawi.

Sektor herbaciany zatrudnia najwięcej pracowników i stanowi główną siłę malawijskiego eksportu. Za granicę trafia aż 99% wyprodukowanej herbaty. Ponad 93% herbaty rośnie na prywatnych plantacjach herbacianych. Pozostałą część produkuje około 12 tysięcy drobnych rolników, którzy sprzedają świeżo zerwane zielone liście do fabryk. Tam przerabia się je na czarną herbatę gotową do mieszania i pakowania jako herbatę sypaną lub w saszetkach. Rolników na ogół nie stać na zakup lub budowę fabryki herbaty, w związku z czym nie mogą przetwarzać zielonych liści, aby sprzedawać herbatę z większym zyskiem.

Sukambizi Association Trust (SAT)

sukambizi_teaOd lat 60. ubiegłego wieku drobni producenci sprzedawali zielone liście herbaty państwowej plantacji. Ciągłe opóźnienia w płatnościach skłoniły 4 tysiące rolników do stworzenia organizacji, która umożliwiłaby im negocjacje z pobliską plantacją herbaty Lujeri i zwolnienie z konieczności sprzedawania liści firmie państwowej. W ten sposób w 2003 roku powstało zrzeszenie SAT. Oprócz terminowych płatności plantacja oferuje producentom szkolenia rolnicze. Ponadto prowadzi szkółkę krzewów, w której hodowane są wysokiej jakości sadzonki udostępniane rolnikom.

Produkcja herbaty przynosi rolnikom około 70% dochodów. Oprócz tego uprawiają oni kukurydzę, maniok, ananasy, banany i trzcinę cukrową na użytek własny i na sprzedaż na lokalnych targach. Większość rolników w regionie mieszka w chatach krytych strzechą. W dziewięciu na dziesięć domów nie ma prądu ani wody, a jedynie co piąty rolnik ma konto w banku. Mimo że szkołę podstawową kończy ponad 90% dzieci, jedynie co czwarte z nich kontynuuje naukę. Przez kilka miesięcy w roku, gdy zbiory herbaty są najmniejsze, rodzinom rolników w oczy zagląda głód.

Standard życia członków SAT znacznie się podniósł. Większość z nich stać teraz na posyłanie dzieci do szkoły, a problem głodu został w znacznym stopniu rozwiązany. Około połowy zrzeszonych rolników ma rowery, telefony komórkowe i radioodbiorniki. Cieknące strzechy udało się zastąpić trwałą blachą dachową. Około 9 na 10 rolników ma konta bankowe. Jest to szczególnie ważne dla kobiet, które mogą teraz bezpiecznie odkładać oszczędności.

Produkcja i sprzedaż

Wielkość gospodarstw wynosi przeciętnie 0,3 hektara. Łączna produkcja zielonych liści sięga około 8 tysięcy ton, przerabianych w fabryce na plantacji Lujeri na 1700 ton czarnej herbaty. SAT negocjuje cenę skupu zielonych liści przez plantację. Po sprzedaży czarnej herbaty przez Lujeri na aukcji lub w formie sprzedaży bezpośredniej do kasy związku producentów trafia dodatkowa zapłata, której wysokość zależy od ceny uzyskanej przez plantację. Niestety w ostatnich latach zmieniający się klimat oraz wzrost liczby szkodników i chorób roślin spowodowały spadek produkcji o 15%, co negatywnie odbiło się na dochodach rolników.

Certyfikacja Fairtrade

Organizacja SAT uzyskała certyfikat Fairtrade we wrześniu 2008 roku. Przykłady pozytywnych zmian, których udało się dokonać dzięki premii Fairtrade, zachęciły kolejnych rolników z regionu do przyłączenia się do organizacji. W chwili obecnej związek SAT zrzesza 8149 drobnych producentów.

Za każdy kilogram herbaty sprzedany na zasadach Fairtrade SAT otrzymuje premię w wysokości 0,5 dolara. Środki z premii służą finansowaniu projektów mających na celu rozwój działalności oraz poprawę standardu życia lokalnych społeczności. Sprzedaż Fairtrade wzrosła z 750 ton w roku 2009 do 1300 ton w roku 2012, co stanowiło 73,3% łącznej sprzedaż plonów i przyniosło efekt w postaci premii wynoszącej 650 tysięcy dolarów.

Od czasu uzyskania certyfikatu Fairtrade standard życia członków SAT znacznie się podniósł. Lepszy dostęp do nawozów, nasadzenia nowych krzewów i wprowadzenie nowych technik rolniczych pozwoliło rolnikom na zwiększenie produkcji i dochodów. Korzyści te wynikają jednak głównie z dostępu do lokalnych usług, które zostały sfinansowane z premii Fairtrade. Większość z nich stać teraz na posyłanie dzieci do szkoły, a problem głodu został w znacznym stopniu rozwiązany. Około połowy zrzeszonych rolników ma rowery, telefony komórkowe i radioodbiorniki. Przeciekające strzechy udało się zastąpić trwałą blachą dachową. Około 9 na 10 rolników otworzyło rachunki bankowe, ponieważ plantacja Lujeri chciała dokonywać płatności przelewem. Jest to szczególnie ważne dla kobiet, które mogą teraz bezpiecznie odkładać oszczędności.

Obecnie SAT chciałby uniezależnić się od plantacji Lujeri. W tym celu związek otworzył własne biuro wyposażone w komputer i drukarkę, dysponuje także własnym środkiem transportu. Za działanie biura odpowiada zatrudniony w tym celu zawodowy administrator. Wprowadzony w życie plan rozwoju zawiera szczegółowy opis etapów i sposobów ich finansowania. Jednym z nich jest montaż paneli słonecznych, które będą zaopatrywać wioski w prąd. W dłuższej perspektywie SAT chciałby poprawić swoją pozycję w łańcuchu dostaw, budując własną fabrykę herbaty, prawdopodobnie przy udziale plantacji Lujeri.

Projekty zrealizowane z premii Fairtrade

Społeczność lokalna

Wspieranie rolników