Wino

Wino produkuje się w ponad 50 krajach. Jest to jeden z najbardziej popularnych trunków na świecie.

Producent wina ze spółdzielni Coopérative Coteaux d’Héliopolis w Libanie

Producent wina ze spółdzielni Coopérative Coteaux d’Héliopolis w Libanie

W czasach starożytnej Grecji i Rzymu wino stanowiło nieodłączny element spotkań i dyskusji. Do dzisiaj pozostało ważnym elementem życia społecznego i kultury.

Uprawa winorośli i produkcja wina to czasochłonne zajęcia wymagające dużych nakładów żmudnej pracy. Skala trudności procesu produkcji wina często przekłada się na złe warunki pracy i życia zarówno drobnych producentów, jak i pracowników zatrudnianych na dużych plantacjach.

Standardy Fairtrade zostały opracowane w celu poprawy warunków pracy i ochrony praw pracowniczych robotników zatrudnianych na plantacjach oraz wspierania zrzeszeń drobnych producentów, tak aby poprawić ich pozycję w łańcuchach dostaw i zwiększać ich dochody. Obecnie w Republice Południowej Afryki, Chile, Argentynie i Libanie działają 42 organizacje producentów wina Fairtrade, zrzeszające łącznie ponad 40 tysięcy drobnych rolników i pracowników plantacji.

Największym producentem wina Fairtrade na świecie jest RPA. Działają tam 24 organizacje producentów, którzy produkują łącznie dwie trzecie światowego wina Fairtrade. Spory udział w rynku Fairtrade ma również Chile, w którym działa 9 zrzeszeń producentów. Mieszkańcy obu tych krajów musieli mierzyć się ze szczególnie trudną sytuacją gospodarczą, społeczną i polityczną.

Spółdzielnia Stellenrust produkująca wino w RPA

Spółdzielnia Stellenrust produkująca wino w RPA

Polityka apartheidu w znacznym stopniu ograniczała możliwości rozwoju ekonomicznego większości społeczeństwa Republiki Południowej Afryki. Mimo odejścia od niesprawiedliwego systemu w kraju wciąż widać jego niechlubne efekty w postaci złych warunków pracy i niesprawiedliwych relacji między właścicielami a pracownikami winnic. Problemów jest więcej: niesprawiedliwy rozdział ziemi, bardzo niskie płace dla pracowników, nieodpowiednie warunki mieszkaniowe, szerzący się wśród pracowników alkoholizm, złe warunki pracy, a także częste przypadki dyskryminowania kobiet.

Spółdzielnie zrzeszające rolników zajmujących się uprawą winorośli i producentów wina działały w Chile od dawna. Jednak za czasów dyktatury Augusto Pinocheta wiele z nich zbankrutowało. Wielu z tych, którzy dalej zajmują się uprawą winorośli, mieszka w obszarach ogarniętych ubóstwem. Bardzo niskie ceny skupu winogron powodują, że zarobki rolników nie wystarczają na zaspokojenie podstawowych potrzeb rodzin.

Standardy Fairtrade gwarantują minimalną cenę skupu plonów, która wystarcza na pokrycie przeciętnych kosztów produkcji. Plantacje Fairtrade muszą gwarantować godziwe warunki pracy i przestrzeganie praw pracowników zapisanych w Konwencjach Międzynarodowej Organizacji Pracy, które dotyczą m.in. prawa do zrzeszania się w związkach zawodowych, grupowej negocjacji podwyżek, pracy w bezpiecznych warunkach, zakazu dyskryminacji czy zakazu pracy dzieci.

W 2014 roku na światowym rynku sprzedano ponad 22,2 milionów litrów wina Fairtrade. Oprócz gwarantowanej ceny skupu drobni producenci i pracownicy plantacji otrzymują ponadto premię Fairtrade, która w 2013 roku wyniosła łącznie 365 tysięcy funtów brytyjskich. Środki z premii służą do realizacji projektów mających na celu modernizację gospodarstw, rozwój oświaty i opieki zdrowotnej czy organizację różnego rodzaju szkoleń. Z premii korzystają więc nie tylko sami rolnicy i pracownicy, ale również ich rodziny i całe społeczności lokalne.