Producenci wina

Działająca na północnym zachodzie Argentyny spółdzielnia La Riojana zrzesza drobnych producentów winogron, którzy zajmują się również produkcją, butelkowaniem i eksportem wina do Europy i USA.

Spółdzielnia La Riojana

Historia La Riojana sięga lat 40 ubiegłego wieku, kiedy to włoscy imigranci stworzyli pierwsze winnice i utworzyli spółdzielnię, aby móc łatwiej produkować i sprzedawać wino.

Wśród czterystu ośmiu rolników zrzeszonych obecnie w La Riojana znajdują się potomkowie założycieli organizacji. Łączna powierzchnia winnic spółdzielni wynosi niemal 2,4 tysiąca hektarów. Przeciętna winnica zajmuje 5,8 hektara powierzchni. Oprócz samych rolników przy uprawie winogron zatrudnionych jest dodatkowo 250 pracowników. Zebrane winogrona są przewożone do należącej do spółdzielni wytwórni, która zatrudnia ponad 450 osób do produkcji wina i prac biurowo-administracyjnych.

Główna wytwórnia i większość winnic znajduje się w malowniczej i trudno dostępnej dolinie Famatina, leżącej w zdominowanej przez produkcję rolną prowincji La Rioja. Żyzna aluwialna gleba i duża wysokość nad poziomem morza, jak również ciepłe dni i chłodne noce oraz bardzo mała ilość opadów stwarzają idealne warunki do uprawy winorośli.

Przystąpienie do spółdzielni La Riojana wiąże się z szeregiem korzyści, takich jak:

Produkcja i sprzedaż

La Riojana produkuje rocznie około 4 milionów skrzynek, czyli 50 milionów butelek wina, z czego niemal 12 procent posiada certyfikat rolnictwa ekologicznego. Ponad jedna piąta produkcji trafia na eksport do 20 krajów, głównie na rynek europejski, do USA, Brazylii i Kanady.

La Riojana oferuje szeroką gamę win z certyfikatem Fairtrade i rolnictwa ekologicznego, produkowanych z rozmaitych odmian winogron. Najbardziej znane marki produkowane przez spółdzielnię to Tilimuqui, Santa Florentina, La Posada, Raza Argentina, Solombra i Ecologica. Ponadto La Riojana produkuje szereg marek dla sieci handlowych, w tym siedem gatunków argentyńskich win Fairtrade sprzedawanych w sklepach brytyjskiej spółdzielni konsumenckiej The Co-operative.

Fairtrade

Spółdzielnia La Riojana uzyskała certyfikat Fairtrade w 2006 roku. Standardy Fairtrade gwarantują rolnikom uzyskanie ceny minimalnej Fairtrade, która umożliwia pokrycie średnich kosztów zrównoważonej produkcji oraz premii Fairtrade, która służy do finansowania projektów biznesowych i rozwojowych.

Projekty zrealizowane z premii Fairtrade

Członkowie spółdzielni wspólnie ustalają, w jaki sposób przeznaczyć premię Fairtrade. Nad realizacją projektów czuwa specjalna komisja wyłoniona spośród zrzeszonych producentów. Do tej pory grupa inwestowała premię głównie w poprawę jakości opieki zdrowotnej i oświaty w wioskach, w których żyje wielu producentów i pracowników winnic.

Opieka zdrowotna

Tilimuqui to wioska oddalona o około 10 kilometrów od głównej wytwórni win La Riojana. Mieszka tam wielu producentów i pracowników spółdzielni. Za pieniądze uzyskane z premii i dotacji otrzymanej od The Co-Operative wieś została zaopatrzona w studnię z pompą elektryczną i zbiorniki na wodę. Od tej pory komfort życia mieszkańców znacznie się podniósł. Częste awarie poprzedniej instalacji wodnej stanowiły zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców, zważywszy że temperatura w porze letniej osiąga tam nawet 45 stopni Celsjusza.

Edukacja

Środki z premii oraz fundusze przekazane przez sieć The Co-operative i szwedzkiego importera win umożliwiły otwarcie w 2010 roku szkoły ponadpodstawowej w Tilimuqui. Wcześniej ze względu na dużą odległość od najbliższej szkoły i wysokie koszty transportu większość dzieci kończyła edukację w wieku 14 lat. W 2010 roku naukę rozpoczęło 33 dzieci. W ciągu pięciu lat ich liczba wzrosła do 337. Szkoła cieszy się tak dużą popularnością, że spółdzielnia planuje jej rozbudowę o nowe sale lekcyjne. Szkoła ma profil rolniczy. Lokalna uczelnia w Chilecito służy placówce zarówno wsparciem kadrowym, jak i organizacyjnym, co przekłada się na bardzo wysoki poziom nauczania. Szkoła zapewnia możliwość zdobycia wykształcenia rolniczego na wysokim poziomie. Ponadto placówka promuje wprowadzanie nowoczesnych metod produkcji rolnej. Dzięki temu młodzi rolnicy będą mogli w przyszłości przyczynić się do poprawy sytuacji gospodarczej w regionie.

Pozostałe projekty zrealizowane z premii Fairtrade