Fairtrade a zmiany klimatu

Publikacja na temat wpływu zmian klimatu na rolników w krajach globalnego Południa oraz o roli Fairtrade w łagodzeniu tych zmian. Broszura Opublikowano: 2018 r.
Wydawca: Fairtrade Polska
Pobierz wersję cyfrową