Fairtrade a zmiany klimatu

Publikacja na temat wpływu zmian klimatu na rolników w krajach globalnego Południa oraz o roli Fairtrade w łagodzeniu tych zmian. Broszura 2018 r.
Fairtrade Polska
Pobierz wersję cyfrową