Fairtrade w zamówieniach publicznych – prezentacja

Publikacja wyjaśnia, czym są zrównoważone zamówienia publiczne i jakie z nich płyną korzyści oraz na czym polega oznakowanie społeczne. Przybliża, czym jest znak Fairtrade, jak go stosować przy udzielaniu zamówień publicznych oraz przytacza praktyczne przykłady zamówień. Głównym adresatem publikacji są zamawiający, a więc wszystkie instytucje publiczne, firmy i organizacje pozarządowe udzielające zamówień publicznych. Jest ona także przydatna dla potencjalnych wykonawców zamówień oraz dla dostawców i wytwórców produktów i usług z certyfikatem Fairtrade. Prezentacja Zaktualizowano: 2022 r.
Wydawca: Fairtrade Polska
Pobierz wersję cyfrową