Sprawiedliwy Handel w szkołach – jak go promować?

Publikacja jest próbą wyjścia na przeciw tym, którzy nie tylko chcą przekazywać uczniom wiedzę na temat Sprawiedliwego Handlu, ale również aktywizować ich i zachęcać do działania. Format A4. Broszura Opublikowano: 2014 r.
Wydawca: Fairtrade Polska
Pobierz wersję cyfrową