Fair Trade Advocacy Office (FTAO)

FTAO jest rzecznikiem Sprawiedliwego Handlu w imieniu czterech głównych europejskich organizacji działających na tym polu: FLO Int., WFTO, NEWS! oraz EFTA. Ma siedzibę w Brukseli, skąd monitoruje wydarzenia w międzynarodowym handlu i w polityce rozwojowej, zapewniając dialog między decydentami politycznymi a ruchem Sprawiedliwego Handlu. Opracowuje stanowiska ruchu oraz publikuje materiały informacyjne.

www.fairtrade-advocacy.org

FTAO jest rzecznikiem Sprawiedliwego Handlu w imieniu czterech głównych europejskich organizacji działających na tym polu: FLO Int., WFTO, NEWS! oraz EFTA. Ma siedzibę w Brukseli, skąd monitoruje wydarzenia w międzynarodowym handlu i w polityce rozwojowej, zapewniając dialog między decydentami politycznymi a ruchem Sprawiedliwego Handlu. Opracowuje stanowiska ruchu oraz publikuje materiały informacyjne.