FloraPrima

FloraPrima oferuje róże Fairtrade, wspierając w ten sposób zrównoważoną poprawę warunków życia i pracy hodowców róż. Wyróżniająca się jakość róż jest efektem przyjaznej dla środowiska metody produkcji i rezygnacji z inżynierii genetycznej. W ten sposób FloraPrima spełnia wysokie standardy środowiskowe i społeczne oraz pomaga promować ekologiczny i społeczny rozwój w krajach globalnego Południa.

www.floraprima.pl

FloraPrima oferuje róże Fairtrade, wspierając w ten sposób zrównoważoną poprawę warunków życia i pracy hodowców róż. Wyróżniająca się jakość róż jest efektem przyjaznej dla środowiska metody produkcji i rezygnacji z inżynierii genetycznej. W ten sposób FloraPrima spełnia wysokie standardy środowiskowe i społeczne oraz pomaga promować ekologiczny i społeczny rozwój w krajach globalnego Południa.