Fundacja EkoRozwoju

Misją Fundacji Ekorozwoju (FER) jest działanie dla natury i człowieka – praca na rzecz ochrony przyrody, krajobrazu i bioróżnorodności. Kluczowym narzędziem w realizacji misji FER jest przekrojowa edukacja: od przyrodniczej i ekologicznej, przez globalną i obywatelską, aż po antydyskryminacyjną i międzykulturową. Sercem działań edukacyjnych FER jest otwarty przez EkoCentrum Wrocław w 2013 roku modelowy ośrodek edukacji ekologicznej i aktualna siedziba Fundacji Ekorozwoju.

Swoją misję FER realizuje w Polsce i w wielu innych krajach Europy – od Portugalii po Gruzję. Fundacja preferuje zasadę współpracy zamiast konkurencyjności, dlatego działa ramię w ramię z innymi organizacjami społecznymi i ekologicznymi, takimi jak Polska Zielona Sieć, Koalicja Klimatyczna oraz Fundacja „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” Fairtrade Polska.

Fundacja EkoRozwoju posiada status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP), nr KRS 0000178876. Działalność Fundacji jest finansowana z wpłat i darowizn oraz zewnętrznych funduszy.

www.fer.org.pl

Misją Fundacji Ekorozwoju (FER) jest działanie dla natury i człowieka – praca na rzecz ochrony przyrody, krajobrazu i bioróżnorodności. Kluczowym narzędziem w realizacji misji FER jest przekrojowa edukacja: od przyrodniczej i ekologicznej, przez globalną i obywatelską, aż po antydyskryminacyjną i międzykulturową. Sercem działań edukacyjnych FER jest otwarty przez EkoCentrum Wrocław w 2013 roku modelowy ośrodek edukacji ekologicznej i aktualna siedziba Fundacji Ekorozwoju.

Swoją misję FER realizuje w Polsce i w wielu innych krajach Europy – od Portugalii po Gruzję. Fundacja preferuje zasadę współpracy zamiast konkurencyjności, dlatego działa ramię w ramię z innymi organizacjami społecznymi i ekologicznymi, takimi jak Polska Zielona Sieć, Koalicja Klimatyczna oraz Fundacja „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” Fairtrade Polska.

Fundacja EkoRozwoju posiada status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP), nr KRS 0000178876. Działalność Fundacji jest finansowana z wpłat i darowizn oraz zewnętrznych funduszy.