Polska Akcja Humanitarna

Fundacja udziela pomocy humanitarnej i rozwojowej w rejonach, gdzie wystąpił konflikt zbrojny lub katastrofa naturalna oraz prowadzi działania edukacyjne w Polsce z zakresu edukacji globalnej. PAH jest jedną z organizacji założycielskich Koalicji Sprawiedliwego Handlu.

www.pah.org.pl

Fundacja udziela pomocy humanitarnej i rozwojowej w rejonach, gdzie wystąpił konflikt zbrojny lub katastrofa naturalna oraz prowadzi działania edukacyjne w Polsce z zakresu edukacji globalnej. PAH jest jedną z organizacji założycielskich Koalicji Sprawiedliwego Handlu.