Działania na rzecz wprowadzenia bananów Fairtrade na polski rynek

Podsumowujemy majową wizytę przedstawicielek związku producentów bananów Fairtrade ASOGUABO z Ekwadoru.

W dniach 10-22 maja 2017 nasz kraj odwiedziły przedstawicielki producentów z ekwadorskiej spółdzielni ASOGUABO. Ich wizyta jest częścią szerzej zakrojonych działań Fairtrade Polska, zmierzających do wprowadzenia na polski rynek bananów ze znakiem FAIRTRADE. Pierwszy krok zrobiła sieć Lidl, oferując banany z tym znakiem z okazji World Fairtrade Challenge.

Fairtrade nie jest akcją charytatywną, ale systemem wsparcia rolników z krajów globalnego Południa, którzy chcą utrzymać się z pracy swoich rąk. Dlatego z radością odnotowujemy fakt, iż banany Fairtrade pojawiły się w Lidlu i cieszyły się sporym zainteresowaniem klientów tej sieci. To dobra nowina dla producentów tych bananów – mówi Zbigniew Szalbot z Fairtrade Polska.

W ramach wizyty Fabiola Ramona i Lianne Zoeteweij z ASOGUABO, Frank Vermeersch z AgroFair-u oraz przedstawiciele Fairtrade Polska przeprowadzili rozmowy z kilkunastoma firmami reprezentującymi m.in. importerów bananów do Polski, dojrzewalnie bananów, duże sieci handlowe oraz hurtownie i sieci sklepów z żywnością ekologiczną.


[Od lewej: Lianne Zoeteweij, Olga Kasztelewicz (tłumaczka), Fabiola Ramona podczas jednego ze spotkań]

Podczas rozmów omawiano zasady funkcjonowania systemu Fairtrade. Przedstawicielki producentów bananów Fairtrade z Ekwadoru opowiadały o kwestiach finansowych i warunkach produkcji bananów na plantacjach tradycyjnych oraz na farmach z certyfikacją Fairtrade. Jeśli chodzi o wymiar finansowy, rolnicy zrzeszeni w ASOGUABO otrzymują o 5 dolarów więcej za skrzynkę bananów Fairtrade plus dodatkowo 1 dolar za skrzynkę w ramach tzw. premii Fairtrade.

W trakcie spotkań biznesowych poruszano również możliwość wprowadzenia bananów Fairtrade do stałej oferty poszczególnych firm. Fairtrade Polska liczy, że wizyta producentów bananów z Ekwadoru i przeprowadzone rozmowy przybliżą wprowadzenie bananów Fairtrade do stałej oferty polskich sklepów.

Dostrzegamy zainteresowanie biznesu bananami ze znakiem FAIRTRADE, ale tak naprawdę decyzję o asortymencie podejmują konsumenci. Banany Fairtrade są łatwo dostępne w krajach Europy Zachodniej. Czas, aby pojawiły się również w Polsce – dodaje Zbigniew Szalbot.

W ramach wizyty przedstawiciele mediów mieli możliwość zapoznać się z technologią przygotowywania bananów w dojrzewalniach firm Citronex, Consorfruit i Czarpol.

Oprócz spotkań biznesowych oraz dla mediów Fabiola i Lianne pojawiły się też na kilku spotkaniach otwartych zorganizowanych m.in. w Łodzi, Katowicach, Krakowie, Warszawie oraz we Wrocławiu. Podczas tych spotkań odbyła się premiera przygotowanej wspólnie z Fundacją Kupuj Odpowiedzialnie broszury “Fairtrade daje siłę” oraz filmu pod tym samym tytułem.

Informacje o ASOGUABO

ASOGUABO, związek drobnych producentów bananów Fairtrade, to organizacja zrzeszająca obecnie 125 drobnych producentów bananów (90 mężczyzn i 35 kobiet) z prowincji El Oro na południowym zachodzie Ekwadoru. Prezeską ASOGUABO jest Fabiola Ramon, natomiast Lianne Zoeteweij pełni funkcję administratorki, odpowiadając między innymi za zagraniczne kontakty handlowe. W Zarządzie związku zasiadają również inne kobiety, które pełnią takie istotne role, jak kierowanie finansami organizacji. Związek ASOGUABO powstał w 1997 roku z inicjatywy 14 drobnych rolników, którzy poszukiwali alternatywnego rynku zbytu swoich plonów i skutecznego sposobu na konkurowanie z wielkimi monokulturowymi plantacjami bananów. Standardy Fairtrade promują zrównoważony model produkcji, który uwzględnia zarówno potrzeby ludzi, jak i środowiska. Aktualnie oprócz certyfikatu Fairtrade około połowy produkcji posiada również certyfikat rolnictwa ekologicznego. Jest to szczególnie ważne w regionie, w którym wielkie monokulturowe plantacje powodują znaczne szkody dla lokalnego ekosystemu, a ich pracownicy cierpią na choroby oczu i inne dolegliwości wywołane kontaktem z niebezpiecznymi środkami roślin. Rolnicy zrzeszeni w ASOGUABO produkują tygodniowo około 25 tysięcy skrzynek bananów, które są eksportowane do Europy, USA, Kanady i Nowej Zelandii. Sprzedaż na zasadach Fairtrade, a zwłaszcza uzyskiwanie tzw. premii Fairtrade, pozwoliła na realizację szeregu projektów społecznych, takich jak budowa stacji uzdatniania wody, organizacja opieki zdrowotnej i opieki nad osobami starszymi czy remonty i utrzymanie szkół. Projekty te służą całej lokalnej społeczności. Najważniejszym partnerem handlowym w Europie jest holenderska spółka AgroFair, której przedstawiciel towarzyszył przedstawicielkom ASOGUABO podczas wizyty w Warszawie i Krakowie.
Więcej informacji >>

Informacje o Fairtrade

Sprawiedliwy Handel zapewnia stabilne ceny, premie wspierające zrównoważony rozwój lokalnych społeczności, zakazuje pracy przymusowej, pracy dzieci oraz wszelkich form dyskryminacji. Fairtrade – największy system certyfikacji produktów Sprawiedliwego Handlu – obejmuje 1,6 miliona drobnych rolników i pracowników w krajach Ameryki Łacińskiej, Karaibów, Afryki, Azji i Oceanii, produkujących banany, kawę, herbatę, cukier trzcinowy, kakao, owoce tropikalne, kwiaty, bawełnę i inne produkty, dostępne w sklepach i restauracjach w ponad 125 krajach świata. Na świecie sprzedaje się ponad 30 tys. różnych certyfikowanych produktów Fairtrade. System Fairtrade należy w 50% do drobnych producentów i pracowników, którzy mają realny wpływ na kierunek rozwoju organizacji.

Informacje o Fairtrade Polska

Fundacja „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade Polska jest wyłącznym przedstawicielem Fairtrade International w Polsce. Jej początki sięgają 2009 roku, kiedy to zawiązała się nieformalna Koalicja Sprawiedliwego Handlu, utworzona m.in. przez Polską Akcję Humanitarną i Polską Zieloną Sieć. Obecnie Fundacja jest organizacją pożytku publicznego.

Fairtrade Polska współpracuje z niezależną jednostką certyfikacyjną FLO-CERT GmbH z Bonn, wspierając polskie firmy w zakresie certyfikacji Fairtrade dla ich produktów. Pomaga polskim firmom w kwestiach dotyczących użycia znaku FAIRTRADE na certyfikowanych produktach. Zajmuje się promocją produktów z certyfikatem Fairtrade.

Fairtrade Polska prowadzi również działania rzecznicze, np. ws. Zrównoważonych Zamówień Publicznych, zajmuje się podnoszeniem świadomości konsumentów i edukacją globalną m.in. przez kampanię Społeczności Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu. Uczestniczy też w europejskim projekcie „Social & Solidarity Economy as Development Approach for Sustainability (SSEDAS) in EYD 2015 and beyond”.

Wizyta przedstawicielek związku drobnych producentów bananów ASOGUABO z Ekwadoru została zorganizowana w ramach międzynarodowego projektu „Social & Solidarity Economy as Development Approach for Sustainability (SSEDAS) in EYD 2015 and beyond

Data publikacji: 29 maja 2017