Fairtrade uruchamia fundusze wsparcia dla producentów

Fairtrade uruchamia fundusze wsparcia dla producentów rolnych z globalnego Południa o początkowej wartości 3,1 miliona euro.

W odpowiedzi na pandemię COVID-19 Fairtrade International uruchomiło Fundusz pomocy dla producentów Fairtrade Fundusz odpornościowy dla producentów Fairtrade, o łącznej początkowej wartości 3,1 miliona euro. Zadaniem tych instrumentów jest zabezpieczenie bieżących potrzeb społeczności rolników i pracowników oraz zapoczątkowanie długofalowego wsparcia umożliwiającego podźwignięcie się z kryzysu wywołanego pandemią. W gronie organizacji, które zasiliły Fundusze, jest Fairtrade Polska. 

Pomoc w zaspokojeniu najpilniejszych potrzeb 

– System Fairtrade na co dzień zmienia światowy handel, dążąc do tego, by rolnicy i pracownicy mogli godnie żyć z pracy własnych rąk. W czasie kryzysu musimy zrobić jeszcze więcej, aby zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo tych, którzy ciężko pracują, dostarczając produkty, po które sięgamy każdego dnia. Nie możemy dopuścić, by obecny kryzys przekreślił ich szanse na rozwój – podkreśla Dario Soto Abril, CEO Fairtrade International. – Zdajemy sobie sprawę, że środki z Funduszu nie wystarczą na zaspokojenie wszystkich potrzeb producentów dotkniętych skutkami pandemii. Nie ustajemy więc w poszukiwaniach nowych źródeł finansowania, zarówno w ramach systemu, jak i od zewnętrznych partnerów. 

Fundusz pomocy dla producentów Fairtrade powstał ze środków przekazanych przez krajowe organizacje FairtradePoczątkowa wartość Funduszu wynosi 2,1 miliona euro. W ramach tych środków organizacje producentów, które posiadają certyfikat Fairtrade, mogą ubiegać się o doraźne wsparcie działań na rzecz ochrony zdrowia i zabezpieczenia materialnego zrzeszonych rolników i pracowników. Przykładowe działania obejmują zakup maseczek i innych podstawowych środków ochrony osobistej oraz wyposażenia medycznego, wypłacanie świadczeń postojowych dla pracowników, lokalne inicjatywy zapewniające bezpieczeństwo żywnościowe, akcje informacyjne na temat ochrony zdrowia, tworzenie tymczasowych punktów medycznych czy pokrycie bieżących kosztów działalności.  

– Organizacje producentów szybko zmobilizowały się, aby wspierać społeczności rolników. Producenci kawy z jednej z kolumbijskich spółdzielni rozdają żywność i środki higieny osobistej starszym mieszkańcom okolicy. Brazylijscy rolnicy biorą udział jako ochotnicy w akcjach odkażania miast, a producenci w Belize rozdają maseczki. Podobne działania podjęła większość organizacji producentów na świecie. Dodatkowe wsparcie finansowe z Funduszu pomocy sprawi, że producenci będą mogli dużo lepiej wspierać najbardziej potrzebujące społeczności – mówi Xiomara J. ParedesDyrektorka Wykonawcza CLAC, sieci producentów Fairtrade z regionu Ameryki Łacińskiej i Karaibów. 

Fundacja „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade Polska, oficjalny przedstawiciel systemu Fairtrade w Polsce, również dołożyła swoją cegiełkę do utworzonego Funduszu pomocy. 

– Zarząd Fairtrade Polska podjął decyzję o wsparciu Funduszu pomocy dla producentów Fairtrade kwotą 25 tysięcy euro – mówi Andrzej Żwawa, prezes Fundacji. – Misją naszej organizacji jest wspieranie drobnych producentów i pracowników w krajach globalnego Południa, tak by mogli żyć i pracować w godnych warunkachNa co dzień koncentrujemy działania na rozwoju rynku produktów Fairtrade w Polsce, tak by producenci z globalnego Południa mogli odnosić korzyści, sprzedając więcej plonów na zasadach Fairtrade. Niezwykłe czasy wymagają jednak niezwykłych rozwiązań. Nasz wkład w Fundusz pomocy dla producentów Fairtrade jest wyrazem solidarności z rolnikami i pracownikami, którzy szczególnie boleśnie odczuwają efekty pandemii – dodaje Andrzej Żwawa.

Fundusz odpornościowy  długofalowe wsparcie po pandemii 

Fundusz pomocy powstał po to, by zaspokoić najbardziej palące doraźne potrzeby producentów Fairtrade. Jednak bez wątpienia pandemia wywrze bardzo negatywny wpływ na globalne łańcuchy dostaw i światowy handel. W wielu przypadkach rolnicy odczują jej skutki dopiero przy okazji kolejnych zasiewów lub zbiorów. Organizacje tworzące system Fairtrade powołały Fundusz odpornościowy dla producentów Fairtrade, wpłacając na niego łącznie 1 milion euro. Celem funduszu odpornościowego jest długofalowe wspieranie producentów po ustąpieniu pandemii COVID-19. 

Fundusz odpornościowy dla producentów Fairtrade będzie wspierać finansowo między innymi takie działania, jak odbudowa przedsiębiorstw, rozwijanie kompetencji z wykorzystaniem nowoczesnych technologiirealizacja programów na rzecz przestrzegania praw człowieka w łańcuchach wartościwzmacnianie finansów organizacji producentów na wypadek powtórzenia się sytuacji kryzysowej czy działania rzecznicze w obszarze Sprawiedliwego Handlu. 

– Stworzenie Funduszu było możliwe dzięki wkładom finansowym przekazanym przez krajowe organizacje Fairtrade. Obecnie szukamy partnerów, aby rozbudować Fundusz, który ma charakter przyszłościowy. Chcemy, by dzięki Funduszowi odpornościowemu drobni rolnicy i pracownicy z certyfikowanych organizacji producentów mogli odbudować się po pandemii i zaspokajać życiowe potrzeby swoich rodzin. To z kolei przełoży się na zwiększenie odporności globalnych łańcuchów dostaw, w których rolnicy odgrywają niezbędną rolę – podkreśla Dario Soto Abril. 

Fairtrade International zachęca firmy, organizacje pozarządowe i agencje rządowe do wspierania Funduszu odpornościowego dla producentów Fairtrade. Środki z Funduszu pomocy i Funduszu odpornościowego będą rozdzielane stosownie do potrzeb między trzy sieci producentów: Fairtrade Africa w regionie Afryki i Bliskiego Wschodu, NAPP w regionie Azji i Pacyfiku oraz CLAC w regionie Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Sieci producentów będą prowadzić dystrybucję środków do organizacji producentów, które są najbardziej narażone na gospodarcze efekty pandemii. Do zadań sieci producentów będzie należało również monitorowanie efektów inwestycji. 

– Kryzys nie zakończy się z chwilą, gdy koronawirus przestanie się rozprzestrzeniać. Już teraz widać nadciągający globalny kryzys gospodarczy. Rolnicy i pracownicy to twardzi i twórczy ludzie. Dzięki dodatkowym funduszom będą mogli lepiej wykorzystać pojawiające się szanse i dostosować się do nowych warunków, tak by dalej wspierać swoje lokalne społeczności – podkreśla Nyagoy Nyong’o, Dyrektorka Wykonawcza Fairtrade Africa. 

Na zdjęciu: Claudio Morales Machado, Peru. fot. Eduardo Martino

Kontakt

Zbigniew SzalbotCzłonek Zarządu Fairtrade Polska
tel.: +48 605 045 255
e-mail: zbigniew.szalbot@fairtrade.org.pl 

Informacje o Fairtrade

Fundacja „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade Polska jest wyłącznym przedstawicielem Fairtrade International w Polsce. Fairtrade – największy system certyfikacji produktów Sprawiedliwego Handlu – obejmuje około 1,7 miliona drobnych rolników i pracowników w ponad 70 krajach Ameryki Łacińskiej, Karaibów, Afryki, Azji i Oceanii, zrzeszonych w około 1700 organizacjach, którzy produkują między innymi kawę, herbatę, cukier trzcinowy, bawełnę, kakao, owoce tropikalne czy kwiaty. Fairtrade oferuje stabilne ceny i premie wspierające zrównoważony rozwój lokalnych społeczności; zwalcza zjawiska pracy niewolniczej, przymusowej pracy dzieci i wszelkie formy dyskryminacji. Fairtrade wzmacnia pozycję rolników i pracowników najemnych z globalnego Południa – reprezentanci sieci producentów Fairtrade mają 50% głosów podczas Walnych Zgromadzeń organizacji. 

Więcej informacji: www.fairtrade.org.pl

Pliki do pobrania

Kraków, 14.05.2020

Opracowano w ramach projektu “V4 Cooperation for moving forward fair trade as socially innovative economic model”. Projekt jest współfinansowany przez rządy Polski, Czech, Węgier i Słowacji w ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Misją funduszu jest rozwijanie idei zrównoważonej współpracy regionalnej w Europie Środkowej Za treść odpowiada Fundacja „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade Polska.

Data publikacji: 14 maja 2020