Jak fundusz wsparcia dla producentów Fairtrade pomaga im w kryzysie

Organizacje producentów z 55 krajów korzystają z pomocy Funduszu dla producentów Fairtrade, którego początkowa wartość wyniosła 2,1 miliona euro. Pieniądze te pomagają tysiącom rolników, pracowników najemnych i ich społecznościom przetrwać kryzys wywołany pandemią COVID-19.

Po wybuchu epidemii w Wuhan już w lutym odnotowano pierwsze przypadki zachorowań na COVID-19 w Afryce i Ameryce Południowej. W reakcji na rozwój pandemii Fairtrade International w marcu wezwało organizacje członkowskie i partnerów do utworzenia Funduszu wsparcia dla producentów Fairtrade. Już na początku maja pieniądze zaczęły trafiać do organizacji producentów w celu zaspokojenia najpilniejszych potrzeb związanych z ochroną przed zakażeniem i zapewnieniem utrzymania.

Najważniejsze działania w zakresie bezpieczeństwa

Od początku pandemii społeczności rolnicze wykazują niesamowitą determinację, wdrażając innowacyjne pomysły, które zapewniają bezpieczeństwo w pracy i umożliwiają jej kontynuowanie. Wśród najważniejszych działań podjętych w Afryce, regionie Azji i Pacyfiku oraz Ameryki Łacińskiej należy wymienić:
• dystrybucję środków ochrony indywidualnej i podstawowych produktów spożywczych poprzez sieci producentów
• testowanie, poprawę higieny i edukację w zakresie ograniczania rozprzestrzeniania się wirusa
• programy uświadamiające, które pomagają pracownikom przygotować się psychicznie na powstawanie lokalnych ognisk zakażeń, co odgrywa kluczową rolę w opanowywaniu strachu i dbaniu o zdrowie psychiczne
• zabezpieczenie środków w związku z rosnącymi kosztami produkcji
• wypłaty świadczeń postojowych dla pracowników odsuniętych od pracy w niektórych regionach

Fairtrade International poprosiło trzy sieci producentów Fairtrade o informacje na temat znaczenia funduszy pomocy dla rolników i pracowników bezpośrednio dotkniętych kryzysem wywołanym pandemią. Poniższy materiał zawiera przykłady dotychczasowych działań.

Afryka

Według informacji uzyskanych od sieci producentów Fairtrade Africa największe wsparcie — niemal 200 tysięcy euro — otrzymali do tej pory producenci kwiatów. Producenci kawy otrzymali 161,4 tysiąca euro, producenci kakao 161 tysięcy euro, a producenci herbaty 63,5 tysiąca euro wsparcia. Łącznie sieć Fairtrade Africa rozdysponowała kwotę w wysokości 668 tysięcy euro. Środki te zostały rozdzielone między 245 organizacji producentów, które przeznaczyły je na rozmaite formy wsparcia.

• Organizacja Asunafo North Farmers Union Coop z Ghany sfinansowała stworzenie i emisję radiowych programów edukacyjnych na temat zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa, które dotarły łącznie do ponad 8100 zrzeszonych rolników z 67 społeczności.
• Związek spółdzielni producentów kawy Machakos Coffee Cooperative z Kenii rozdzielił maseczki i środki higieniczne między 81 spółdzielni, które zrzeszają łącznie 60 tysięcy rolników uprawiających kawę.
• Na plantacji herbaty Kayonza Tea Growers z Ugandy przeprowadzono szkolenia w zakresie ochrony zdrowia dla ponad 4,5 tysiąca pracowników, którzy otrzymali również środki ochrony indywidualnej. Oprócz tego z funduszu pokryto wypłatę wynagrodzeń postojowych dla pracowników oraz sfinansowano lokalne projekty w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego.
• Spółdzielnia producentów kakao ABOCFA z Ghany przekazała 900 zrzeszonym rolnikom mydło, środki do dezynfekcji rąk i maseczki, jak również produkty spożywcze — ryż, olej, ryby i pomidory w puszce.

Więcej informacji od producentów Fairtrade z Afryki można znaleźć tutaj.

Ameryka Łacińska

Sieć producentów z regionu Ameryki Łacińskiej, Centralnej i Karaibów (CLAC) rozdysponowała do tej pory 460 tysięcy euro, które trafiły do 117 spółdzielni producentów. 70% z tej kwoty stanowiła pomoc doraźna. Szacuje się, że do tej pory skorzystało z niej niemal 73 tysiące ludzi. 37% środków zostało przeznaczone na bioasekurację.

• Spółdzielnia producentów bananów APBOSMAN z Peru przeprowadziła szybkie testy na obecność koronawirusa u początkowej grupy 44 pracowników, sfinansowała zakup kolejnych testów i 18 termometrów do mierzenia temperatury pracownikom pakowalni.
• Peruwiańska spółdzielnia producentów kakao Cooperativa Central Cacao Aroma de Tocache wykorzystała środki na pokrycie rosnących kosztów sprzedaży i transportu kakao z lokalnych magazynów do głównego magazynu spółdzielni.
• Spółdzielnia La Esmeralda z Nikaragui przeprowadziła nieformalną plakatową kampanię informacyjną, gdy tylko w kraju odnotowano pierwsze przypadki zakażenia koronawirusem. Organizacja przekazała również 223 zrzeszonym rolnikom, pracownikom i ich rodzinom zestawy do higieny i dezynfekcji.

Więcej informacji na temat działań producentów z sieci CLAC w obliczu pandemii COVID-19 można znaleźć tutaj.

Azja

Sieć producentów z regionu Azji i Pacyfiku (NAPP) otrzymała do tej pory 761 tysięcy euro. Największe wsparcie — w wysokości 192 tysięcy euro — trafiło do producentów herbaty. Producenci kawy otrzymali 161 tysięcy euro, natomiast resztę środków otrzymali producenci ziół i przypraw, ryżu i owoców świeżych. Łącznie z pomocy skorzystało ponad 262 tysiące ludzi. Oto zaledwie kilka przykładów z bardzo wielu działań w ramach sieci NAPP, którymi objęci zostali producenci nawet z najmniejszych wsi:

• Spółdzielnia producentów kawy Aringata z Indonezji rozpoczęła wypłaty zapomogi w wysokości 230 dla każdego zrzeszonego rolnika, jako rekompensaty za utratę dochodu przez producentów i ich pracowników.
• Producent piłek i odzieży sportowej z Pakistanu, Talon Sport PVT LTD, ustawił punkty mycia i dezynfekcji rąk przy każdej bramie, zapewnił pracownikom maseczki ochronne, a ponadto przeprowadził działania uświadamiające, jak zapobiegać przenoszeniu się koronawirusa i jak ważne jest zachowanie dystansu społecznego. Ze wsparcia bezpośrednio skorzystało 350 pracowników fabryki.
• Spółdzielnia Karmatera z Indonezji wykorzystała fundusze na poprawę bezpieczeństwa żywnościowego wśród producentów cukru kokosowego. W pierwszej kolejności przekazała pakiety żywnościowe 360 producentom i członkom społeczności lokalnych z 11 wsi. W pakiecie znajdowały się takie produkty jak ryż, jaja, makaron z warzywami, olej i mleko. Następnie 500 rolników ze środkowej Jawy otrzymało sadzonki warzyw. Ma to na celu wzmocnienie lokalnej produkcji żywności, a jednocześnie sprawia, że rolnicy nie muszą udawać się na zakupy na lokalne rynki, gdzie ryzyko zakażenia koronawirusem jest większe.

Więcej informacji na temat producentów Fairtrade z regionu Azji i Pacyfiku można znaleźć tutaj.

Fairtrade nie ustaje w staraniach

Pandemia COVID-19 to wydarzenie bez precedensu, wywierające negatywny wpływ na ludzi na całym świecie. Fairtrade nie ustaje w staraniach, aby zbierać środki na zaspokojenie rosnących potrzeb producentów w zakresie zdrowia i utrzymania. Dzięki przekazanym przez krajowe organizacje Fairtrade dodatkowym funduszom w wysokości 1 miliona euro Fairtrade International utworzyło Fundusz odpornościowy dla producentów Fairtrade. Jego celem jest zapewnienie producentom długoterminowego wsparcia w odbudowie gospodarczej.

Zapraszamy do współpracy wszystkich partnerów, którzy chcą wesprzeć rolników w tym trudnym okresie. Negatywny wpływ pandemii na globalną gospodarkę spowoduje dalszą marginalizację producentów w nadchodzących miesiącach

— podkreśla Dario Soto Abril, CEO Fairtrade International.

W tych trudnych czasach zwracamy się o pomoc do przedstawicieli biznesu, firm zajmujących się handlem detalicznym, organizacji pozarządowych i agend rządowych o wsparcie Funduszu odpornościowego Fairtrade. Pandemia to czas wielkiej niepewności dla milionów rolników i pracowników. Fairtrade dokłada wszelkich starań, aby mogli oni zapewnić sobie utrzymanie. W dłuższej perspektywie nasze działania wzmacniają odporność globalnych łańcuchów dostaw.

 

Data publikacji: 2 października 2020