Konferencja „Siła społeczności w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju”

W ramach Miesiąca Fairtrade zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji “Siła społeczności w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju”, która odbędzie się online 12.05.2021 o godz. 18:00.

Zarejestruj się już dzisiaj. Dzięki temu przypomnimy Ci o zbliżającej się konferencji!

Konferencja będzie okazją do zastanowienia się, jak dzięki Fairtrade możemy wspólnie wzmacniać realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce. W pierwszej części Przedstawiciel i Prezes Rady UN Global Compact Network Poland, pan Kamil Wyszkowski, omówi Cele Zrównoważonego Rozwoju oraz postępy w ich realizacji. Powiemy też o tym, jak Fairtrade wpisuje się w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju 1,2, 5, 8, 12, 13, 16 i 17.

W drugiej części konferencji uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób mogą zaangażować się w kampanię Społeczności Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu. Jest to kampania łącząca konsumentów, organizacje pozarządowe, władze samorządowe, jednostki edukacyjne, wspólnoty wyznaniowe i firmy na rzecz wspierania społeczności rolniczych z uboższych rejonów świata.

Program konferencji

18.00-18.05 – Rozpoczęcie konferencji i wprowadzenie do części I

18.05-18.25 – Czym są Cele Zrównoważonego Rozwoju – Kamil Wyszkowski, UN Global Compact Network Poland

18.25-18.45 – Jak Fairtrade wpisuje się w Cele Zrównoważonego Rozwoju – przedstawiciel Fairtrade Polska

18.45-18.50 – Podsumowanie i wprowadzenie do części II

18.50-19.05 – Kampania Miasta Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu na przykładzie Gdańska – Jolanta Murawska

19.05-19.20 – Kampania Uczelnie Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu na przykładzie Uniwersytetu Pedagogicznego – dr Ewa Radomska

19.20-19.35 – Kampania Szkoły Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu na przykładzie Piekar Śląskich – Dobrosława Egner

19.35 – 19.40 – Podsumowanie

19.40-20.00 – Dyskusja

Zaproszenie kierujemy szczególnie do przedstawicieli miast, szkół, uniwersytetów, partnerów społecznych, firm, mediów oraz wszystkich zainteresowanych tematyką Sprawiedliwego Handlu i Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Zarejestruj się już dzisiaj. Dzięki temu przypomnimy Ci o zbliżającej się konferencji!

Prelegenci i prelegentki

dr Ewa Radomska

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt i wykładowczyni akademicka, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Zajmuje się zagadnieniami z obszaru międzynarodowych stosunków gospodarczych, w tym rozwojem gospodarczym i społecznym państw, ich konkurencyjnością i innowacyjnością, handlem międzynarodowym i inwestycjami zagranicznymi, współpracą różnych uczestników globalnej gospodarki: państw, organizacji rządowych i pozarządowych, przedsiębiorstw. Interesują ją regiony Europy, Azji i Afryki po których najchętniej też podróżuje. Wykłada w Polsce i za granicą jako visiting lecturer (Wielka Brytania, Francja, Portugalia, Grecja, Turcja, Niemcy, Bułgaria, Litwa). Wraz z zespołem Ambasadorów Sprawiedliwego Handlu – wykładowcami i studentami przyczyniła się do uzyskania przez Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie pierwszego w Polsce tytułu Uczelni Przyjaznej dla Sprawiedliwego Handlu.

Sylwetki pozostałych prelegentów udostępnimy już wkrótce.

Patronaty

To wydarzenie jest częścią Miesiąca Fairtrade.

Patronat nad konferencją objął Instytut Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Patronat nad konferencją, a równocześnie nad całym Miesiącem Fairtrade, objął United Nations Global Compact Network Poland.

Data publikacji: 7 kwietnia 2021