Nagrania z konferencji „Siła społeczności w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju”

Przedstawiamy nagrania z konferencji “Siła społeczności w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju”, która odbyła się 12 maja 2021 r.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z nagraniami z konferencji zorganizowanej w ramach obchodów Miesiąca Fairtrade 2021. Celem konferencji było pokazanie, że wyzwania, przed którymi stoimy jako kraj i świat możemy pokonać tylko wtedy, gdy będziemy działać razem. Dotyczy to zwłaszcza problemów związanych z katastrofą klimatyczną. Bardzo angażująco o perspektywach na przyszłość mówił o tym gość specjalny naszej konferencji, Prezes Rady United Nations Global Compact Poland – pan Kamil Wyszkowski.

Informacje o tym, w jaki sposób Fairtrade jest narzędziem do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju przedstawiała pani Rozalia Wiśniowska, menedżerka ds. komunikacji w Fairtrade Polska.

W drugiej części konferencji głos oddaliśmy praktykom, którzy w swoich społecznościach realizują kampanię Społeczności Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu.

Perspektywę kampanii na poziomie miasta przedstawiała pani Jolanta Murawska, główna specjalistka główna specjalistka Referatu Spraw Zagranicznych w Biurze Prezydenta Miasta Gdańska. W UM pani Jolanta zajmuje się przede wszystkim współpracą z miastami partnerskimi, jak również bierze udział w Pracach Grupy Roboczej ds. Sprawiedliwego Handlu utworzonej w Związku Hanzy.

Kolejną prelegentką była dr Ewa Radomska, wykładowczyni akademicka na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, osoba, dzięki której Uniwersytet Pedagogiczny jako pierwsza uczelnia w Polsce uzyskał tytuł Uczelnia Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu.

Naszą ostatnią prelegentką była pani Dobrosława Egner. Dyrektorka Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Piekarach Śląskich. Nauczycielka, trenerka edukacji globalnej, coach i trener biznesu. Od ponad 30 lat związana z edukacją formalną i pozaformalną. Twórczyni i koordynatorka m.in. 10-ciu edycji Gry Miejskiej Fair Train.

Prosimy o kontakt, jeśli macie Państwo pytania lub wątpliwości.

Data publikacji: 19 maja 2021