Program Fairtrade dla producentów kakao w Afryce Zachodniej przynosi wymierne rezultaty

Wyniki nowego studium potwierdzają, że prowadzony przez Fairtrade program dla producentów kakao w Afryce Zachodniej wzmacnia spółdzielnie rolnicze.

Z raportu wynika, że organizacje drobnych producentów kakao z Wybrzeża Kości Słoniowej i Ghany, które wzięły udział w programie Fairtrade dla producentów kakao w Afryce Zachodniej (ang. West Africa Cocoa Program WACP) wzmocniły się na płaszczyźnie biznesowej i lepiej odpowiadają na potrzeby zrzeszonych rolników.

Ocena programu została wykonana przez Afriqinsghts, działającą na skalę ogólnoafrykańską firmę konsultingowo-badawczą, na zlecenie Fairtrade International i Fairtrade Africa. Raport stwierdza, że istnieją „wyraźne dowody”, że program przyniósł wymierne efekty drobnym producentom kakao poprzez poprawę w takich aspektach działania organizacji jak praworządność, zarządzanie finansami, planowanie strategiczne i aktywizacja zrzeszonych rolników.

Jesteśmy zadowoleni z wyników oceny, a zwłaszcza z wykazanych powiązań między poprawą zarządzania organizacją, zwiększeniem dostępu do informacji oraz aktywizacją zrzeszonych producentów a poczuciem, że zarówno organizacja, jak i tworzący ją rolnicy zyskali silniejszą pozycję w handlu.

– komentuje Jon Walker, starszy doradca Fairtrade International ds. kakao.

Celem realizowanego przez Fairtrade od 2016 roku programu dla producentów kakao w Afryce Zachodniej (WACP) jest wzmacnianie i stymulowanie działania organizacji producentów, tak by lepiej odpowiadały na potrzeby rolników i partnerów biznesowych. Program zapewnia szkolenia, doradztwo i wsparcie ponad 230 certyfikowanym spółdzielniom producentów kakao i zrzeszonych w nich rolnikom. W ramach programu wybrano również około 30 spółdzielni, które korzystają z dodatkowych usług, dzięki którym mogą stać się bardziej profesjonalnymi partnerami biznesowymi i wzmocnić odporność organizacji.

Organizacje z całego świata działające w ramach Fairtrade od dawna stoją na stanowisku, że prawidłowo zarządzane demokratyczne zrzeszenia producentów są sprawniejsze w nawiązywaniu i utrzymywaniu długofalowych relacji biznesowych z partnerami handlowymi. Dzięki temu mają stabilny dostęp do rynków Fairtrade, a dochody producentów zwiększają się, przybliżając się do poziomu wystarczającego na godziwe życie.

Poza tym silniejsze organizacje mają zazwyczaj większe możliwości inwestowania w infrastrukturę i techniki upraw uwzględniające zmiany klimatu. Mogą też wspierać rolników w podnoszeniu jakości plonów i innych obszarach rozwoju.

Zgadzamy się z zaleceniami zawartymi w ocenie Programu dla producentów kakao w Afryce Zachodniej, które podkreślają potrzebę dobrowolnego zaangażowania większej liczby marek i detalistów w realizację strategii Fairtrade na rzecz dochodów wystarczających na godziwe życie. Strategia ta łączy ze sobą takie elementy jak wzrost wydajności plonów, zwiększanie efektywności gospodarstw, długoterminowe kontrakty i płacenie rolnikom wyższych cen za plony. Niektóre znane marki już dziś wdrażają wybrane aspekty tej strategii

– dodaje Jon Walker.

W ocenie podkreślono pozytywny wpływ działań na organizacje objęte programem. Spółdzielnie podawały przykłady działań poprawiających stan finansów, takich jak wprowadzenie wewnętrznych systemów zarządzania i poprawę jakości księgowania, co zaowocowało większym dostępem do usług bankowych. Szkolenia z zakresu dobrych praktyk rolniczych przyniosły poprawę jakości i wydajności plonów, a w rezultacie wzrost dochodów rolników.

Demokratyczne i prawidłowo zarządzane spółdzielnie to najlepszy sposób na to, by zbiorowy głos rolników był lepiej słyszalny na arenie handlowej. Dzięki nabytej wiedzy i umiejętnościom producenci są w stanie rozwiązywać trapiące ich społeczności problemy z zakresu praw człowieka. Program dla producentów kakao w Afryce Zachodniej zwiększa świadomość rolników na temat praw kobiet i dzieci, wspierając podejmowanie działań w ramach polityki równego traktowania czy tworzenie systemów monitorowania i przeciwdziałania pracy dzieci, które mają pozytywny wpływ na lokalne społeczności

– podkreśla Anne-Marie Yao, kierowniczka regionalna ds. kakao w Afryce Zachodniej Fairtrade Africa.

Raport z oceny programu został opublikowany zaledwie kilka miesięcy po nowym studium Fairtrade na temat dochodów producentów kakao w Wybrzeżu Kości Słoniowej. Według studium zarobki rolników zwiększyły się, a jednocześnie zmalał odsetek ludzi żyjących w skrajnym ubóstwie. Studium porównawcze przeprowadzone na zlecenie Fairtrade przez Impact Institute objęło 384 rolników z 16 spółdzielni producentów. W porównaniu z wynikami uzyskanymi cztery lata wcześniej okazało się, że dochody rolników zwiększyły się o 85 procent.

O Fairtrade

Fairtrade zmienia oblicze handlu, działając na rzecz wyższych cen skupu, godziwych warunków pracy i bardziej sprawiedliwych warunków handlowych dla rolników i pracowników w krajach rozwijających się. Fairtrade International to niezależna organizacja non-profit, która reprezentuje 1,8 miliona drobnych rolników i pracowników najemnych na świecie. Fairtrade jest właścicielem znaku FAIRTRADE – zarejestrowanego znaku handlowego, który można znaleźć na ponad 30 tysiącach produktów. Oprócz certyfikacji Fairtrade International wraz ze zrzeszonymi organizacjami wzmacnia pozycję producentów, współpracuje z firmami, angażuje konsumentów i prowadzi działania rzecznicze na rzecz sprawiedliwej i zrównoważonej przyszłości.

Fairtrade Africa

Fairtrade Africa stanowi część międzynarodowego ruchu Fairtrade i reprezentuje certyfikowanych producentów Fairtrade z regionu Afryki i Bliskiego Wschodu. Fairtrade Africa należy do zrzeszonych organizacji producentów z regionu, które posiadają certyfikat potwierdzający spełnianie standardów Fairtrade. Organizacje te zajmują się produkcją tradycyjnych towarów eksportowych, jak kawa, kakao, herbata, bawełna, banany, mango oraz innych towarów, jak masło shea czy herbata rooibos. Aktualnie organizacja reprezentuje niemal 1,2 miliona producentów z 33 krajów Afryki.

Data publikacji: 21 października 2021