Webinarium na temat etykiet społecznych w zamówieniach publicznych – 2021

Zapraszamy Państwa do udziału w webinarium na temat etykiet społecznych w zamówieniach publicznych, które odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2021, w godzinach 10:00 – 13:00.

Prosimy o zarejestrowanie się już dzisiaj. Dzięki temu przypomnimy Państwu o zbliżającym się webinarium!

Zastosowanie klauzuli społecznej w ramach Zrównoważonych Zamówień Publicznych jest przejawem spójności polityki. Etykiety społeczne, nazywane także oznakowaniem społecznym, to jedno z rozwiązań, które umożliwia uwzględnianie dodatkowych korzyści społecznych i środowiskowych w zamówieniach publicznych. Etykiety społeczne są dopuszczone prawem unijnym i od 2016 roku obecne w polskim Prawie zamówień publicznych.

W trakcie spotkania uczestnicy:

Do udziału w spotkaniu zapraszamy przedstawicieli zamawiających z administracji rządowej, samorządowej, sądów, uczelni, firm i organizacji pozarządowych udzielających zamówień publicznych.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Każdy z uczestników otrzyma po spotkaniu elektroniczną broszurę poświęconą etykietom społecznym, w tym etykiecie Fairtrade.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Spotkanie poprowadzą:

Zbigniew Szalbot, członek Zarządu Fundacji “Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade Polska

Tomasz Schimanek, ekspert ds. społecznych zamówień publicznych

Krótką prezentację o nowym Prawie Zamówień Publicznych przedstawi również pan Przemysław Grosfeld – radca prawny, zastępca dyrektora w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, odpowiedzialny za system zamówień publicznych w MRPiT.

Program spotkania

10:00 – 10:10 Przedstawienie prowadzących, omówienie programu spotkania

10:10 – 10:30 Efektywność systemu zamówień publicznych – Przemysław Grosfeld

10:30 – 10:50 Aspekty społeczne i środowiskowe w zamówieniach publicznych: przegląd dostępnych rozwiązań, praktyka stosowania – Tomasz Schimanek

10:50 – 11:10 Etykiety społeczne: podstawy prawne, przykłady stosowania – prezentacja

11:10 – 11:35 Etykieta Fairtrade: zakres, zastosowanie, korzyści – Zbigniew Szalbot

11:35 – 12:55 Dyskusja:

12:55 – 13:00 Podsumowanie i zakończenie spotkania

Prosimy o zarejestrowanie się już dzisiaj. Dzięki temu przypomnimy Państwu o zbliżającym się webinarium!

To wydarzenie jest częścią Miesiąca Fairtrade.

Data publikacji: 13 kwietnia 2021