Producenci kawy

Na całym świecie kawa stanowi źródło dochodów dla około 125 milionów ludzi. Kawa jest najcenniejszym i najbardziej rozpowszechnionym produktem rolnym. Aż 80% ziaren trafiających na światowy rynek produkowanych jest przez 25 milionów drobnych rolników. Niestety, większość producentów nie otrzymuje godziwej zapłaty za swą ciężką pracę.

Rolnik ze spółdzielni Fairtrade OFCU w Etiopii

Rolnik ze spółdzielni Fairtrade OFCU w Etiopii

Kawa jest jednym z tych towarów, których ceny albo rosną w zawrotnym tempie, albo gwałtownie spadają. Wielkość produkcji zmienia się z roku na rok w zależności od warunków pogodowych, wystąpienia chorób roślin i szeregu innych czynników. Dlatego globalny rynek kawy jest bardzo niestabilny, a ceny produktu podlegają znacznym wahaniom. Brak stabilności cenowej jest bardzo dużym problemem dla producentów. Ponieważ rolnicy nie są w stanie przewidzieć dochodu z kolejnych zbiorów, nie mogą zaplanować domowego budżetu ani inwestycji w produkcję.

Zanim kawa trafi do naszych domów, przechodzi przez długi łańcuch dostaw od rolników do kupców, przetwórców, eksporterów i palarni aż do punktów sprzedaży. Większość rolników nie wie, dokąd trafia ich kawa ani za jaką cenę jest sprzedawana w sklepach. Dla producentów bardziej opłacalna jest sprzedaż kawy zielonej, która jest gotowa do eksportu i palenia. Wymaga to jednak zakupu sprzętu i zorganizowania eksportu i wiąże się z kosztami, które przewyższają możliwości finansowe pojedynczych rolników. Na tym etapie z pomocą przychodzą spółdzielnie.

Fairtrade powstał jako odpowiedź na fatalną sytuację meksykańskich producentów kawy wywołaną krachem na światowym rynku czarnego złota pod koniec lat 80. ubiegłego wieku. W systemie Fairtrade organizacje producentów mają zagwarantowaną cenę minimalną Fairtrade, która wystarcza na pokrycie kosztów produkcji i zabezpiecza rolników przed konsekwencjami spadku cen rynkowych poniżej poziomu opłacalności. Spółdzielnie Fairtrade otrzymują dodatkowo premię Fairtrade, która umożliwia finansowanie projektów mających na celu rozwój działalności i poprawę jakości życia lokalnych społeczności. Fairtrade stawia na jakość, dlatego też producenci kawy są zobowiązani inwestować co najmniej 25% premii w projekty podnoszące wydajność i jakość produkcji. W latach 2013–2014 producenci kawy otrzymali łącznie premię Fairtrade w wysokości około 38,6 miliona funtów. Środki z premii zostały przeznaczone na modernizację gospodarstw i projekty poprawiające jakość życia lokalnych społeczności.

[Dowiedz się więcej]

Związek spółdzielni CECOVASA, Peru

cecovasa

Spółdzielnia CUDLIEMNONG, Wietnam

12627-coffee-bag

Związek CECOVASA tworzy dziesięć spółdzielni zrzeszających łącznie ponad pięć tysięcy rodzin rolniczych z ludów Keczua i Ajmara. Spółdzielnia rolnicza Cud Lie Mnong Fairtrade Agriculture Cooperative (CUDLIEMNONG) działa na terenie położonej na wyżynie w centrum Wietnamu prowincji Cu Mgar.

Spółdzielnia KIBINGE, Uganda

kibinge

 
Dzięki pracy rolników z Kibinge w Ugandzie centralnej wielu z nas zaczyna dzień od pysznej i energetyzującej kawy.