Związek spółdzielni CECOVASA, Peru

Związek CECOVASA tworzy dziesięć spółdzielni zrzeszających łącznie ponad pięć tysięcy rodzin rolniczych z ludów Keczua i Ajmara.

Związek CECOVASA (pełna nazwa w języku hiszpańskim: La Central de Cooperativas Agrarias Cafetaleras de los Valles de Sandi) powstał w 1970 roku z inicjatywy członków pięciu spółdzielni, którzy chcieli wspólnie eksportować swoje plony, zyskać nowe możliwości negocjowania cen i dzielić się kosztami produkcji. Wcześniej rolnicy sprzedawali ziarno lokalnym kupcom, którzy płacili zazwyczaj mniej niż połowę ceny rynkowej. Z czasem związek stał się jedną z największych organizacji drobnych producentów w Peru. CECOVASA eksportuje kawę bezpośrednio do Stanów Zjednoczonych i Europy.

Rolnicy ze związku spółdzielni CECOVASA z wizytą na targach BIOFACH

Rolnicy ze związku spółdzielni CECOVASA z wizytą na targach BIOFACH

Osiem spółdzielni działa w regionie Puno, a pozostałe dwie w Cuzco. Większość gospodarstw znajduje się na wschodnich stokach Andów. Większość zrzeszonych rolników z ludu Ajmara uprawia ziemię w dolinie Tambopata, natomiast gospodarstwa Indian Keczua znajdują się w dolinie Inambari. Jedna trzecia ziemi pod uprawę kawy znajduje się w strefie buforowej Parku Narodowego Bahuaja Sonene.

Wysokie koszty produkcji, małe zbiory i niskie ceny skupu sprawiają, że większość tamtejszych rolników zajmujących się uprawą kawy żyje w ubóstwie. Mieszkańcy regionu mają trudności w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych: 72% z nich nie ma dostępu do czystej wody pitnej; w domach 68% nie ma prądu; w 34% gospodarstwach domowych brakuje podstawowych sanitariatów, a poziom niedożywienia dzieci sięga 41%.

Przeciętne gospodarstwo ma dwa hektary powierzchni i leży na wysokości od 800 do 2000 metrów nad poziomem morza. Okres zbiorów trwa od marca do lipca (na większych wysokościach wydłuża się nawet do listopada).

CECOVASA produkuje rocznie około 3680 ton ziaren rocznie. Produkowana przez związek kawa ma aż trzy certyfikaty: Fairtrade, rolnictwa ekologicznego oraz Rainforest Alliance. W latach 2011–2012 trzy czwarte zbiorów zostało sprzedanych na zasadach Fairtrade.

Rolnicy zrzeszeni w CECOVASA uprawiają wysokiej jakości kawę z segmentu specialty. Ich plony pięciokrotnie zdobywały najwyższy laur krajowego konkursu kawowego (w latach 2005, 2007, 2009, 2011 i 2012). W roku 2010 na targach zorganizowanych przez amerykańską organizację producentów kawy z segmentu specialty (ang. Specialty Coffee Association of America – SCAA) należąca do CECOVASA marka Café Tunki została uznana na najlepszą na świecie.

Fairtrade

Oprócz ceny minimalnej Fairtrade za sprzedaż kawy związek otrzymuje również premię Fairtrade, która umożliwia finansowanie programów mających na celu rozwój działalności i poprawę warunków życia okolicznych mieszkańców.

Projekty zrealizowane ze środków pochodzących z premii Fairtrade

Rozwój działalności

Edukacja

Środki uzyskane dzięki współpracy z Fairtrade umożliwiły tysiącom rodzin posłanie dzieci do szkół. Wiele dzieci kontynuuje naukę na kolejnych szczeblach edukacji.

Programy dla kobiet

Związek CECOVASA powołał komitet ds. rozwoju kobiet (CODEMU), który stanowi forum do dyskusji o sytuacji kobiet i zajmuje się organizacją szkoleń, m.in. z zakresu pierwszej pomocy, warsztatów na temat społecznych ról płci, kursów dla liderów czy hodowli zwierząt.

Programy na rzecz społeczności lokalnych