Producenci kwiatów

Główną siłę roboczą przy produkcji kwiatów stanowią biedne i niewykształcone kobiety, które są narażone na liczne nadużycia ze strony właścicieli plantacji. Branża cieszy się złą opinią ze względu na fatalne warunki pracy, niskie płace, przeludnienie na kwaterach dla robotników i tłumienie aktywności związków zawodowych. Mimo że w ciągu ostatnich lat warunki pracowników w wielu krajach uległy zauważalnej poprawie, wciąż pozostaje wiele do zrobienia.

Lucy Waithira Ngunga z farmy Simbi Roses

Lucy Waithira Ngunga z farmy Simbi Roses

Fairtrade wspiera i chroni pracowników, współpracując z plantacjami kwiatów, które w ramach certyfikacji zobowiązują się do zapewniania godziwych warunków pracy i przestrzegania praw pracowników. Prawa te obejmują kwestie ekonomiczne, środowiskowe i społeczne. Ponadto Fairtrade kładzie duży nacisk na wzmacnianie pozycji pracowników i umożliwianie im podejmowania decyzji. Fairtrade International przeprowadziła badanie wśród pracowników trzech certyfikowanych plantacji w Ekwadorze. Lektura raportu pozwala lepiej zrozumieć, w jaki sposób pracownicy postrzegają swoją pozycję i prawa na plantacjach oraz jak Fairtrade może wspomóc ich w osiągnięciu założonych celów.

Fairtrade współpracuje z 55 certyfikowanymi zrzeszeniami producentów kwiatów, które zatrudniają łącznie 48 500 pracowników. Za sprzedaż kwiatów na zasadach Fairtrade pracownicy otrzymują premię Fairtrade, którą mogą przeznaczyć na realizacje wybranych przez siebie projektów. W roku 2014 na całym świecie sprzedano niemal 640 milionów kwiatów Fairtrade, za które pracownicy plantacji otrzymali łączną premię w wysokości 4,4 miliona funtów. Pieniądze te posłużyły do realizacji rozmaitych projektów z zakresu edukacji (m.in. remonty szkół i budowa burs), poprawy warunków mieszkaniowych czy usług finansowych. Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego o Ravine Roses – kenijskiej plantacji kwiatów Fairtrade. Film przedstawia wpływ premii Fairtrade na wzmacnianie pozycji pracowników i rozwój lokalnych społeczności.

[Dowiedz się więcej]

Producenci kwiatów Fairtrade

Bigot Flowers Ltd, Kenia

Firma Bigot Flowers Ltd

Firma Bigot Flowers Ltd od 2002 roku zajmuje się produkcją róż. Uzyskanie w 2008 roku certyfikatu Fairtrade wpłynęło na znaczną poprawę losu pracowników.