Plantacja BIGOT FLOWERS LTD, KENIA

Firma Bigot Flowers Ltd od 2002 roku zajmuje się produkcją róż. Uzyskanie w 2008 roku certyfikatu Fairtrade znacząco wpłynęło na poprawę losu pracowników.

Plantacja znajduje się u wybrzeży jeziora Naivasha, około 80 kilometrów od stolicy kraju, Nairobi. Bigot Flowers specjalizuje się w produkcji róż. Produkcja kwiatów odbywa się w nowoczesnych szklarniach. W celu oszczędności wody stosuje się nawadnianie kroplowe.
Współpraca z Fairtrade otworzyła przed firmą drzwi do nowych rynków w Europie. W niedługim czasie zatrudnienie przy produkcji wzrosło do tysiąca osób.

Rozwój firmy realnie wpłynął na poprawę sytuacji wielu mieszkańców biednego kenijskiego regionu. Oprócz wzrostu zarobków poprawiły się również warunki pracy. Co więcej, pracownicy otrzymują również premię Fairtrade wynoszącą 10% ceny sprzedaży kwiatów.

Demokratycznie wybrana komisja złożona z przedstawicieli pracowników i zarządu plantacji (tzw. Grupa Samopomocy Bigot) decyduje o tym, w jaki sposób najlepiej spożytkować premię dla wspólnego dobra.

Projekty zrealizowane ze środków pochodzących z premii Fairtrade

Budowa sanitariatów i zakup stołów dla szkoły podstawowej w Karai

Siatki przeciwko komarom

Szczepienia

Programy długofalowe

Ze środków z premii realizowane są również programy długofalowe: