Standard Klimatyczny Fairtrade

Standard Klimatyczny Fairtrade pozwala firmom i organizacjom w rzeczywisty sposób zaangażować się w walkę ze zmianami klimatu, wspierać społeczności zmagające się z ich skutkami i skutecznie działać dla przyszłych pokoleń. Broszura Opublikowano: 2020 r.
Wydawca: Fairtrade Polska
Pobierz wersję cyfrową