5 sposobów jak Fairtrade wspiera rolników i pracowników w walce ze skutkami COVID-19

Fairtrade prowadzi szereg zróżnicowanych działań, których celem jest wspieranie rolników i pracowników najemnych, którzy szczególnie mocno odczuwają obecny kryzys.

Oto pięć sposobów jak Fairtrade przyczynia się do zahamowania rozprzestrzeniania się wirusa i negatywnych skutków pandemii.

1. Ponad 15 milionów euro na wsparcie dla potrzebujących producentów

Pomoc finansowa trafiła do ponad 900 organizacji z 57 krajów, zrzeszających około 540 tysięcy rolników i pracowników. Fundusze te zostały wykorzystane na rozmaite formy pomocy doraźnej, jak zakup środków ochrony osobistej, zapewnienie dodatkowych środków BHP w miejscu pracy, kupno zapasów żywności i pokrycie rosnących kosztów magazynowania i transportu w trakcie lockdownu.

Poza tym, biorąc pod uwagę długofalowe skutki pandemii, producenci wykorzystują fundusze na zróżnicowanie produkcji, wdrożenie nowych metod upraw czy poszerzanie rynków zbytu przez działania w obszarze e-commerce czy wejście na lokalny rynek i rozwijanie produkcji ekologicznej.

2. Producenci Fairtrade przejmują inicjatywę w społecznościach lokalnych

W przypadku ograniczonego wsparcia władz i organizacji społeczeństwa obywatelskiego organizacje producentów na obszarach oddalonych od większych ośrodków mogą z powodzeniem pełnić rolę lokalnych liderów. Wiele spółdzielni wykazało się inicjatywą i dowiodło, że bliska jest im promowana przez Fairtrade zasada solidarności społecznej, przeznaczając uzyskaną premię Fairtrade na bezpośrednie wsparcie społeczności lokalnych.

Wśród przykładów tego typu działań można wymienić szycie maseczek przez pracowników plantacji kwiatów w Kenii, zakup racji żywnościowych dla poddanych kwarantannie społeczności lokalnych w Peru, sfinansowanie laboratorium diagnostycznego w oddalonej od cywilizacji plantacji bananów w Kolumbii czy uruchomienie punktu szczepień w Indiach.

Fairtrade dostosował zasady dotyczące wydawania premii, aby ułatwić producentom działanie w obliczu pandemii COVID-19.

3. Prowadzenie działań rzeczniczych wśród globalnych przywódców i organizacji pod hasłem #BuildBackFairer

Organizacje zrzeszone w ruchu Fairtrade wzywają światowych przywódców priorytetowego traktowania kwestii wspierania drobnych rolników i pracowników w ramach reagowania na skutki pandemii.

Wezwaliśmy Króla Arabii Saudyjskiej Salmana, który przewodził szczytowi G20 w 2020 roku, do udziału w zapewnieniu rolnikom i pracownikom z krajów rozwijających się ochrony przed najgorszymi skutkami kryzysu wywołanego pandemią COVID-19.

Oprócz tego podczas tegorocznego spotkania grupy G7 w Wielkiej Brytanii zorganizowaliśmy wydarzenie pod nazwą Wave of Hope (ang. fala nadziei), wzywając przywódców do podejmowania działań oddziałujących jednocześnie w trzech obszarach: pandemii, zmian klimatu i niesprawiedliwości.

Przeczytaj pełne oświadczenie #BuildBackBetter, wzywające do przekształcenia gospodarki i systemu handlu w ramach sprawiedliwej i zrównoważonej odbudowy po pandemii.

4. Uświadamianie w jaki sposób pandemia wpływa na życie producentów i jak się z niej podnoszą

W okresie pandemii Fairtrade wzywał branżę modową, aby nie zapominała o rolnikach uprawiających bawełnę, gdy z powodu lockdownu sklepy odzieżowe pozostawały zamknięte, a kilka dużych marek anulowało zamówienia.

W tym samym czasie przez sześć miesięcy nagrywaliśmy serię filmów dokumentalnych pt. „Rolnicy walczą z globalnym kryzysem” z udziałem producentów Fairtrade z Peru, Indonezji i Kenii. Roberto, Ponisih i Caroline opowiadają o swoich nadziejach, lękach i aspiracjach nie tylko w obliczu pandemii COVID-19, ale również coraz bardziej dokuczliwych zmian klimatu, braku równości płci i kurczącej się liczby rolników. Lokalne zespoły filmowców-aktywistów stworzyły poruszające i autentyczne obrazy wpływu pandemii na codzienność producentów rolnych.

Filmy można obejrzeć tutaj.

5. Podejmowanie dodatkowych działań na rzecz dochodów i wynagrodzeń wystarczających na godziwe życie

Niestety rolnicy i pracownicy z krajów globalnego Południa nie zawsze mogą korzystać z zabezpieczeń w postaci płatnych urlopów postojowych czy programów socjalnych uruchamianych w wielu krajach, aby chronić obywateli w czasie pandemii.

Odpowiadając na to wyzwanie, Fairtrade zwiększył zaangażowanie na rzecz zrównoważenia sił w globalnych łańcuchach dostaw. Brak równowagi sprawia bowiem, że źródła utrzymania rolników i pracowników są niepewne i niewystarczające. Wzywamy rządy i sektor prywatny do działania na rzecz dochodów i wynagrodzeń wystarczających na godziwe życie, zwłaszcza w sektorach produkcji kakao, kawy i bananów.

Do zakończenia pandemii jeszcze długa droga, a globalne nierówności w dostępie do szczepień oznaczają, że drobni producenci i pracownicy rolni jeszcze bardziej potrzebują naszego wsparcia. Dołącz do nas i wspieraj producentów Fairtrade zmagających się z kryzysem COVID-19, wybierając na zakupach produkty ze znakiem Fairtrade.

Zdjęcie: Spółdzielnia cukru trzcinowego Karmatera w Indonezji, fot. Nyimas Laula

Autorka: Kelly Hawrylyshyn, starsza doradczyni ds. globalnej mobilizacji zasobów, Fairtrade International

Data publikacji: 23 listopada 2021