Sprawiedliwość w handlu jako kluczowy element budowania odporności na kryzys klimatyczny

Podczas światowego szczytu klimatycznego COP25 Fairtrade apeluje do Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC) o uznanie polityki i praktyk Sprawiedliwego Handlu za istotny element przeciwdziałania kryzysowi klimatycznemu.

Reprezentując na szczycie głos drobnych rolników, Fairtrade chce podkreślić pilną potrzebę działania ze strony rządów państw i innych interesariuszy w łańcuchach dostaw żywności.

Coraz więcej drobnych rolników, którzy zmagają się z suszami, powodziami i nieprzewidywalnymi zmianami pogodowymi, jest zmuszonych do porzucenia swoich upraw i migracji. Dlatego Fairtrade apeluje o pilne, konkretne i ambitne działania, które zażegnają te szkodliwe skutki kryzysu klimatycznego, zagrażające najbardziej narażonym społecznościom, światowemu bezpieczeństwu żywnościowemu, a także realizacji światowych Celów Zrównoważonego Rozwoju. Obecne niezrównoważone modele biznesowe, w których często poświęca się dobrostan ludzi i planety w pogoni za zyskiem, pozostają kluczowym czynnikiem przyśpieszającym kryzys klimatyczny.

„Zmiany klimatu przerodziły się w kryzys klimatyczny. Musimy się teraz skoncentrować na wspieraniu drobnych rolników w przystosowywaniu upraw do kryzysu, którego nie wywołali. Zapewnienie zrównoważonego rolnictwa i sprawiedliwych warunków handlowych wymaga realnych działań od nas wszystkich – poczynając od drobnych rolników przez władze i firmy po konsumentów. Przy okazji szczytu COP25 apelujemy do światowych przywódców o to, by podjęli bardziej stanowcze działania na rzecz klimatu i Sprawiedliwego Handlu” – mówi Dario Abril Soto, prezes Fairtrade International.

Transparentne i zrównoważone globalne łańcuchy dostaw oraz przestrzeganie należytej staranności w zakresie praw człowieka to kluczowe czynniki, które pozwolą znacząco zwiększyć odporność drobnych rolników na zmiany klimatu. Niezbędne są również wyższe ceny skupu, wsparcie techniczne i lepszy dostęp do finansowania. Dzięki temu rolnicy będą mogli inwestować w minimalizowanie skutków zmian klimatu i przystosowywanie produkcji do zmieniających się warunków.

Fairtrade oferuje rolnikom bardziej sprawiedliwe warunki handlowe, dzięki czemu mogą oni lepiej kształtować swoją przyszłość. Sprzedając produkty rolne na warunkach Fairtrade, certyfikowane organizacje producentów mają gwarancję uzyskania co najmniej ustalonej ceny minimalnej oraz dodatkową premię Fairtrade na rozwój gospodarstw i społeczności. Rolnicy i pracownicy w drodze demokratycznego głosowania samodzielnie decydują, na co przeznaczyć uzyskaną premię. Fairtrade promuje możliwość prefinansowania i długoterminowe kontrakty, dzięki czemu producenci mogą lepiej planować wydatki i inwestycje. Fairtrade wspiera także drobnych rolników w przeprowadzaniu oceny ryzyka klimatycznego i adaptacji gospodarstw, np. przez wprowadzanie odmian roślin bardziej odpornych na zmiany klimatu, zróżnicowanie upraw i bardziej wydajne gospodarowanie wodą.

Jednak ogromna skala kryzysu oznacza, że samo zachęcanie konsumentów do tego, by domagali się bardziej zrównoważonej gospodarki rolnej i sprawiedliwości w handlu jako sposobu zapewnienia odporności na zmiany klimatu nie wystarczy. Ciężar przystosowania produkcji, która jest konieczna do ochrony światowych dostaw żywności, nie może też spaść wyłącznie na samych drobnych rolników.

Fairtrade jest współgospodarzem dwóch wydarzeń towarzyszących podczas szczytu COP25, mających zwrócić uwagę na potrzeby rolników. 6 grudnia w pawilonie niemieckim odbędzie się dyskusja o ubezpieczeniu od ryzyka klimatycznego („Sieć miliona rolników: ubezpieczenie od ryzyka klimatycznego dla narażonych rolników”) z udziałem Luisa Mendozy Aguilara, producenta kakao z Peru. Luis Mendoza Aguilar jest członkiem zarządu sieci producentów Fairtrade w regionie Ameryki Łacińskiej i Karaibów (CLAC) oraz dyrektorem generalnym Peruwiańskiego Związku Drobnych Producentów Kakao. Fairtrade będzie także współgospodarzem wydarzenia towarzyszącego 4 grudnia w pawilonie Unii Europejskiej, dotyczącego inicjatyw rolnictwa węglowego (carbon farming) oraz doświadczeń z ubezpieczeniami od ryzyka klimatycznego.

Fundacja „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade Polska jest wyłącznym przedstawicielem Fairtrade International w Polsce. Fairtrade Polska zajmuje się rozwojem rynku Fairtrade w naszym kraju, prowadzi działania rzecznicze, np. ws. Zrównoważonych Zamówień Publicznych i zajmuje się edukacją globalną m.in. przez kampanię Społeczności Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu. Więcej informacji: www.fairtrade.org.pl

Kontakt:
Krzysztof Rączkowiak, Communications Manager Fairtrade Polska
krzysztof.raczkowiak@fairtrade.org.pl

Zobacz również:

Data publikacji: 3 grudnia 2019