Zrównoważone Zamówienia Publiczne z perspektywy samorządów województw

Sprawdź, jakie stanowisko w zakresie stosowania Zrównoważonych Zamówień Publicznych zajmuje Twój samorząd województwa.

W lutym 2016 r. siedem organizacji pozarządowych, w tym Fairtrade Polska, wystosowało do Zarządów Województw petycję w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej stosowania Zrównoważonych Zamówień Publicznych, w tym Zielonych Zamówień i klauzul społecznych. Proces związany z odpowiedziami na wystosowany apel pokazuje stan świadomości i zaangażowania samorządów regionalnych w realizację polityk publicznych opartych o Zrównoważone Zamówienia Publiczne.

Spośród 15 Zarządów Województw (bez Mazowsza, o którym wiedzieliśmy, że podjął już uchwałę), do których wysłano petycję:

Sprawdź, jakie stanowisko w zakresie stosowania Zrównoważonych Zamówień Publicznych zajmuje Twój samorząd województwa – o tym jak poszczególne samorządy motywowały swoje stanowiska i decyzje można przeczytać w naszym raporcie. Raport dostępny jest w dwóch wersjach: skróconej oraz pełnej.

Organizacje, które wystosowały petycję do Zarządów Województw to:

Materiały do pobrania:

Opracowanie tekstu oraz informacji na stronę: Agnieszka Deja

Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Social & Solidarity Economy as Development Approach for Sustainability (SSEDAS) in EYD 2015 and beyond”. Za treść odpowiada Fundacja „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade Polska, a wyrażone poglądy nie koniecznie odzwierciedlają oficjalne stanowisko Unii Europejskiej.
Data publikacji: 25 lipca 2016