Producenci bananów

Banany to jedne z najbardziej popularnych owoców na świecie. Ich uprawą zajmują się miliony drobnych rolników i pracowników plantacji w krajach tropikalnych.

Owoce te stanowią podstawowe pożywienie milionów mieszkańców państw rozwijających się, jednocześnie są owocem najczęściej wybieranym przez konsumentów w krajach rozwiniętych.

12956scr-banans-work

Banany uprawia się zarówno w małych rodzinnych gospodarstwach, jak i na wielkich plantacjach. Przy produkcji bananów zatrudnienie znajdują miliony ludzi z Ameryki Łacińskiej, Karaibów, Azji Południowo-Wschodniej oraz Afryki Zachodniej. Gospodarka wielu krajów opiera się w znacznym stopniu na eksporcie bananów, bez którego rządy tych państw nie miałyby środków na poprawę jakości opieki zdrowotnej, edukacji, infrastruktury i usług socjalnych.

Eksport bananów stanowi aż jedną piątą całego eksportu położonych na Morzu Karaibskim Wysp Zawietrznych. W Ekwadorze banany stanowią 9% całego eksportu, natomiast w przypadku Kostaryki jest to 8%. Oprócz tego tysiące osób z całego świata znajduje zatrudnienie przy transporcie i sprzedaży bananów.

Produkcja i sprzedaż bananów stanowią główny element gospodarek wielu krajów rozwijających się, jednak branża ta boryka się z licznymi i niekiedy bardzo złożonymi problemami natury społecznej. W raportach dotyczących problemów w przemyśle bananowym często porusza się kwestię fatalnej sytuacji pracowników plantacji. Niskie płace, brak pewności zatrudnienia, ograniczanie prawa do zrzeszania się czy konieczność pracy przy szkodliwych dla zdrowia i środowiska naturalnego chemikaliach bez odpowiednich środków ochronnych to tylko niektóre z problemów, z którymi robotnicy stykają się na co dzień.

Kłopoty nie omijają również drobnych producentów, uprawiających banany na dużo mniejszą skalę. Rosnące koszty produkcji przy utrzymujących się na tym samym poziomie cenach rynkowych oraz postępujące zmiany klimatu i zaburzenia pogody czynią produkcję bananów niepewną i nieopłacalną.

Fairtrade wspiera zarówno drobnych producentów, jak i pracowników zatrudnionych na plantacjach bananów. Chcemy współpracować z różnymi podmiotami w branży po to, by producenci i zatrudnieni przy produkcji pracownicy otrzymywali za swoją ciężką pracę godziwe wynagrodzenie.
Umieszczony na bananach znak FAIRTRADE oznacza, że owoce zostały wyprodukowane przez drobnego producenta lub plantację, która spełnia rygorystyczne społeczne, gospodarcze i środowiskowe standardy Fairtrade. Standardy gwarantują ochronę praw pracowników i dbałość o środowisko naturalne, a ponadto określają wysokość ceny minimalnej Fairtrade i wypłacanej dodatkowo premii Fairtrade, z której finansowane są projekty na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego.

W raporcie Fairer Fruit (Bardziej sprawiedliwe owoce) opisaliśmy wpływ systemu Fairtrade na poprawę życia drobnych producentów i pracowników na całym świecie oraz planowane kierunki rozwoju współpracy.

Zobacz również

[Dowiedz się więcej]

Producenci ze spółdzielni Fairtrade

Spółdzielnia ASOGUABO,
Ekwador

Spółdzielnia ASOBANARCOOP,
Kolumbia

Spółdzielnia ASOBANARCOOP, KOLUMBIA

ASOGUABO to organizacja zrzeszająca obecnie 125 drobnych producentów bananów z prowincji El Oro na południowym zachodzie Ekwadoru. Prezeską ASOGUABO jest Fabiola Ramon (na zdjęciu). Aimeth Fernández Angulo jest drobną producentką bananów i prezesem ASOBANARCOOP – spółdzielni rolniczej działającej na terenie kolumbijskiego departamentu Magdalena.

Plantacja VREL,
Ghana

Plantacja VREL, GHANA

Plantacja BANANERAS DE URABÁ, Kolumbia

Plantacja BANANERAS DE URABÁ, KOLUMBIA

Juliet pełni funkcję specjalisty ds. Fairtrade. Jej zadaniem jest nadzorowanie zgodności działań plantacji VREL ze standardami Fairtrade, co jest niezbędne do zachowania certyfikatu. Bananeras de Urabá to plantacja bananów złożona z sześciu gospodarstw Fairtrade: Mi Tierra, Madrigal, La Tagua, Venturosa, Cantares i Evocación.