Kakao

Produkcja kakao stanowi źródło utrzymania dla około sześciu milionów ludzi na całym świecie, przy czym rolnicy z Ghany i Wybrzeża Kości Słoniowej dostarczają na światowy rynek aż 60% ziaren kakao.

Kulisy produkcji kakao

Czekolada jest uwielbianym przysmakiem na całym świecie. Jednak produkcja kakao to trudne, niepewne i nieopłacalne zajęcie. Mimo wysokiego popytu na kakao w ostatnich dziesięcioleciach rolnicy odczuwają skutki znacznych wahań cen na światowym rynku, wywołanych anomaliami pogodowymi, wstrząsami politycznymi na Wybrzeżu Kości Słoniowej oraz spekulacjami cenowymi kakao na rynku transakcji terminowych. W marcu 2011 roku ceny osiągnęły najwyższy od 32 lat poziom. Do końca roku zdążyły jednak spaść o 42%. W obliczu możliwych problemów z podażą kakao na rynku ceny ziaren odbiły się od dna w roku 2014. Niestabilność cen sprawia, że rolnicy nie są w stanie oszacować, ile dostaną za swoje zbiory. W takiej sytuacji niemożliwe jest snucie jakichkolwiek planów na przyszłość.

Większość producentów uprawia niewielkie połacie ziemi, zazwyczaj poniżej 5 hektarów. Drzewa kakaowców są podatne na zachorowania. Na przykład wywoływana przez grzyby fytoftoroza niszczy jedno na dziesięć drzew, prowadząc do spadku produkcji o 20 do 30 procent. Kolejnym problemem jest starzenie się drzew, które z każdym rokiem rodzą coraz mniej owoców. Ponadto fatalna sytuacja rolników zniechęca młode pokolenia do zajęcia się uprawą kakao. Obecnie średni wiek drobnych producentów kakao przekracza 50 lat.

W jaki sposób Fairtrade przyczynia się do poprawy sytuacji?

Fairtrade działa na rzecz większego zrównoważenia produkcji kakao, tak aby rolników i ich rodziny było stać na godziwe życie. W roku 2014 na terenie 20 państw świata działało 129 organizacji drobnych producentów kakao Fairtrade, zrzeszających łącznie 179 800 rolników.
Sprzedaż kakao Fairtrade w roku 2014 osiągnęła poziom 70 600 ton, co oznaczało wzrost o 17% w porównaniu z rokiem poprzednim. Za sprzedaż kakao Fairtrade organizacje producentów otrzymują dodatkowo premię Fairtrade w wysokości 200 dolarów za tonę. Środki te służą do realizacji projektów mających na celu rozwój działalności i poprawę jakości życia lokalnych społeczności. W latach 2013–2014 zrzeszenia producentów kakao otrzymały premię o łącznej wysokości 8,4 miliona funtów, z czego 37% przeznaczono na realizację projektów zwiększających wydajność i jakość zbiorów. Oprócz tego środki z premii pozwalają finansować projekty rozwojowe dla społeczności lokalnych, jak budowa szkół (zaledwie około połowy mieszkańców Wybrzeża Kości Słoniowej umie czytać i pisać), ośrodków zdrowia i zapewnienie dostępu do czystej bieżącej wody. Więcej informacji na temat sposobów wykorzystania przez producentów kakao premii Fairtrade można znaleźć w tym raporcie.

Spółdzielnia Fairtrade Kuapa Kokoo zrzesza aż 85 tysięcy ghanijskich rolników. Jej członkowie postanowili przeznaczyć premię na budowę studni, toalet publicznych i stworzenie mobilnej przychodni zdrowia, docierającej do trudno dostępnych wiosek. Premia umożliwiła również sfinansowanie kursów dla liderów i kursów z zakresu zarządzania. Ponadto zorganizowane warsztaty i szkolenia pozwoliły wielu mieszkańcom okolicy, zwłaszcza kobietom, w zdobyciu umiejętności, które mogą przynosić dochód, jak produkcja mydła, oleju palmowego, mielenie kukurydzy czy hodowla ślimaków.

Oprócz wypłacania premii Fairtrade zapewnia organizacjom rolniczym niezbędne szkolenia i wsparcie podnoszące ich konkurencyjność na rynku. Producenci z Wybrzeża Kości Słoniowej uczyli się na przykład technik negocjacyjnych, które pozwolą im uzyskać lepsze warunki i wyższą cenę skupu plonów.

Oto, co o współpracy z Fairtrade myśli Comfort Kwaasibea, jeden z producentów kakao zrzeszonych w Kuapa Kokoo: „Fairtrade jest dobry. W Ghanie bardzo trudno jest zdobyć rzeczy, które dla mieszkańców wielu krajów są naturalne. Fairtrade pomaga rolnikom i sprawia, że jesteśmy szczęśliwsi. Chcielibyśmy sprzedawać więcej kakao na zasadach Fairtrade, żeby więcej rolników mogło zasmakować lepszego życia”.
Fairtrade rozumie potrzebę innowacyjności i rozwoju, dzięki którym rolnicy będą mogli zwiększyć sprzedaż kakao na zasadach Fairtrade. W styczniu 2014 roku uruchomiony został nowy program sprzedaży kakao o nazwie Fairtrade Cocoa Program. Do początku 2016 roku w programie udział wzięło 18 firm. Fortin Bley, producent kakao z Wybrzeża Kości Słoniowej wyjaśnia, w jaki sposób program zmienia rynek kakao:

>>> Poznaj producentów kakao Fairtrade