Certyfikacja i licencjonowanie

Fairtrade International zarządza międzynarodowym systemem certyfikacji Fairtrade, na który składa się:

man-with-basket-710

Certyfikacja produktów Fairtrade

Produkty ze znakiem certyfikacyjnym Fairtrade muszą być certyfikowane na każdym etapie obrotu – od producenta do gotowego do konsumpcji wyrobu. W ten sposób konsumenci wiedzą, że produkt rzeczywiście spełnia standardy Fairtrade.

Certyfikaty spełniania standardów wydawane są zarówno producentom (ew. eksporterom), importerom oraz przetwórcom produktów Fairtrade (tzw. operatorom Fairtrade). Jako przetwórca rozumiany jest ten, kto wytwarza finalne produkty konsumpcyjne (np. czekoladę, ciastka). Podwykonawcy przetwórcy biorący udział przy wytwarzaniu produktu Fairtrade również podlegają inspekcjom i muszą uzyskać certyfikat.

Certyfikację przeprowadza niezależna jednostka FLO-CERT. Jest to procedura odpłatna.

Istnieją procedury certyfikacyjne dla dwóch grup: producentów (rolników z krajów rozwijających się) oraz podmiotów obracających ich produktami. Do zadań FLO-CERT należą wizyty kontrolne oraz sprawdzanie rachunkowości. FLO-CERT dokonuje inspekcji regularnie, a ich częstotliwość zależna jest od tego jak długo przedsiębiorstwo operuje w systemie Fairtrade. Firma pobiera jednorazową opłatę aplikacyjną oraz corocznie opłatę certyfikacyjną. System certyfikacji jest niezależny i zgodny z normami ISO-17065.

Na stronie FLO-CERT znajduje się przystępna animacja Flash, która pokazuje proces certyfikacji i zawiera odnośniki do szczegółowych informacji dotyczących każdego etapu: www.flo-cert.net

Więcej informacji na temat certyfikacji produktów Fairtrade można uzyskać pisząc na adres registration@flo-cert.net lub na stronie www.flo-cert.net

Licencja na używanie znaku Fairtrade na produktach konsumpcyjnych

Licencja na umieszczanie znaku certyfikacyjnego Fairtrade na opakowaniu produktu potrzebna jest właścicielom marki, pod którą sprzedawany jest wyrób. Przyznawana jest ona na konkretne produkty, a nie dla całej produkcji firmy.

Aby uzyskać licencję trzeba podpisać kontrakt licencyjny z krajową Inicjatywą Licencjonującą lub (w przypadku państw, w których nie istnieją Inicjatywy) z Fairtrade International

Licencjobiorcy uiszczają opłatę za używanie znaku Fairtrade. Jest ona wyliczana na podstawie raportów kwartalnych, w oparciu o średnią cenę płaconą hurtowni przez końcowego sprzedawcę produktu (np. kawiarnię). Stawka ta nie przekracza 2% wartości sprzedaży a w przypadku organizacji prowadzących wyłącznie sprzedaż produktów Fairtrade – poniżej 1%. Inicjatywy Licencjonujące wykorzystują te wpływy na prowadzenie edukacji, promocji i marketingu, wsparcia dla przedsiębiorców, a część odprowadzają do FLO aby finansować jej działalność.

Dla krajów, w których nie ma Inicjatywy, a proces licencjonowania prowadzi FLO, wysokość stawki określono na poziomie 1%.

Licencję muszą posiadać też wszyscy usługodawcy, na których scedowane jest prowadzenie rozliczeń dotyczących produktu Fairtrade, odprowadzanie opłat licencyjnych lub wytwarzanie opakowań. Alternatywnie, zapis o przeniesieniu danych czynności na przedsiębiorstwa trzecie można włączyć do umowy licencyjnej właściciela marki.

Więcej informacji na temat zawierania umowy licencyjnej i związanych z nią opłat można uzyskać, pisząc na adres license@fairtrade.net lub na stronie www.fairtrade.net.

Częścią procedury jest przekazanie przez FLO znaku Fairtrade (Fairtrade Certification Mark) w różnych wersjach a także szczegółowe instrukcje dotyczące jego użycia.

W tym celu należy napisać na adres artwork@fairtrade.net oraz wysłać projekt graficzny opakowania do zatwierdzenia.

Wykorzystanie znaku Fairtrade na materiałach promocyjnych

Znak Fairtrade może być także stosowany w celach promocyjnych: np. przez sprzedawców, kampanierów, operatorów Fairtrade, media.

Aby móc umieścić znak na materiałach na informacyjnych / promocyjnych / edukacyjnych należy uzyskać pisemną zgodę FLO.

W tym celu należy skontaktowac się z Fairtrade International, pisząc na adres artwork@fairtrade.net.

Fairtrade International wyśle specjalny Manual znaku certyfikacji Fairtrade, z którym należy się zapoznać i odesłać projekt graficzny publikacji / ulotki / artykułu itd na adres artwork@fairtrade.net.

Następnie Fairtrade International podpisze umowę na wykorzystanie znaku i prześle wysokiej rozdzielczości znak Fairtrade

Więcej informacji na temat uzyskania zgody na użycie znaku można uzyskać na stronie www.fairtrade.net/certification_mark.html