Jak rozwijać Sprawiedliwy Handel w Polsce?

Z dużą przyjemnością przedstawiamy materiał poszkoleniowy przygotowany w ramach projektu „Profesjonalizacja działań polskich NGO w zakresie sprawiedliwego handlu” realizowanego przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych w partnerstwie z Polską Zieloną Siecią i Grupą EFTE.

Szkolenie, które odbyło się w dniach 8-9 listopada w Warszawie, stało się źródłem inspiracji dla nas wszystkich. Jego najważniejszym efektem jest wola stworzenia szerszej platformy współpracy – Koalicji na rzecz Sprawiedliwego Handlu, która na poziomie ogólnopolskim reprezentowałaby środowisko organizacji pozarządowych i innych instytucji zaangażowanych w rozwój Sprawiedliwego Handlu i była partnerem dla międzynarodowych przedstawicieli ruchu, w tym FLO Int. czy IFAT.
 
Ruch Sprawiedliwego Handlu nie jest wprowadzany odgórnie. Sytuacja ta dotyczy także systemu Fairtrade i organizacji wchodzących w struktury FLO Int. Nie istnieją ustalone wytyczne, jak ustanowić go w kraju, gdzie nie jest jeszcze obecny. Dlatego, tak dużo zależy od oddolnej inicjatywy polskich organizacji – czyli od nas.
 
Mamy nadzieję, że niniejszy materiał jeszcze bardziej zachęci nas wszystkich do wspólnego działania!
 
Materiał do ściągnięcia >> tutaj i w załączniku poniżej.

 
Data publikacji: 6 grudnia 2008