Dlaczego Fairtrade?

Dlaczego warto wybierać produkty ze znakiem Fairtrade?

Wybierając produkty ze znakiem FAIRTRADE, wspierasz rolników i pracowników w ich dążeniach do zapewnienia lepszego bytu sobie, ich rodzinom i społecznościom.
Dla rolników i pracowników Fairtrade to:
  • cena minimalna — pokrywa średnie koszty zrównoważonej produkcji i stanowi bardzo ważne zabezpieczenie w przypadku spadku cen na rynku
  • premia Fairtrade — dodatkowe środki wypłacane oprócz ceny skupu plonów, które są inwestowane w wybrane przez rolników i pracowników projekty biznesowe i podnoszące jakość życia lokalnych społeczności.

  • równe prawa kobiet i mężczyzn, zakaz pracy dzieci i pracy niewolniczej 
  • bezpieczne środowisko pracy
  • prowadzenie rejestrów godzin pracy i nadgodzin, konieczność zawierania umów o pracę i umów tymczasowych
  • możliwość grupowej negocjacji podwyżek, wolność tworzenia związków zawodowych, demokratyczne podejmowanie decyzji w spółdzielniach

  • dostęp do wiedzy i narzędzi, ułatwiających produkcję z poszanowaniem lokalnej bioróżnorodności
  • wsparcie w adaptacji i zmniejszaniu skutków zmian klimatu na uprawy