Wspieraj rozwój Sprawiedliwego Handlu w Polsce

Na tej stronie przeczytasz o tym, jak informujemy, edukujemy i promujemy Sprawiedliwy Handel i dowiesz się, w jaki sposób przekazać darowiznę lub 1% podatku na rzecz Fairtrade Polska

Darowizny na rzecz Fairtrade Polska

Przekaż 1% podatku lub darowiznę na rozwój Sprawiedliwego Handlu w Polsce i dołącz do ruchu, który zmienia oblicze światowego rynku.
Jesteśmy organizacją pozarządową, która od 15.1.2016 r. ma status OPP (organizacji pożytku publicznego).

Naszą misją jest propagowanie idei oraz standardów Sprawiedliwego Handlu w celu wspierania marginalizowanych producentów i drobnych wytwórców z krajów globalnego Południa. Misję realizujemy poprzez budowanie świadomości, edukację w zakresie zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnej konsumpcji oraz działania na rzecz zwiększania dostępności produktów Sprawiedliwego Handlu w Polsce.

Przekaż 1% podatku lub darowiznę na rozwój Sprawiedliwego Handlu w Polsce i dołącz do ruchu, który zmienia oblicze światowego rynku.

Przekazanie 1%

Przekaż 1% z rozliczenia PIT za rok ubiegły na rzecz Fundacji „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade Polska poprzez wskazanie w odpowiednim miejscu formularza naszego numeru KRS 0000473582.

Emeryci/emerytki i renciści/rencistki mają nowy i łatwy sposób, aby przekazać 1% na rzecz wybranej Organizacji Pożytku Publicznego. Mogą to zrobić samodzielnie wypełniając druk PIT-OP, jeśli poza świadczeniem z ZUS (renta, emerytura) nie posiadają żadnego innego przychodu oraz gdy nie rozliczają się z małżonkiem/małżonką. Pobierz druk PIT-OP z wypełnionym numerem KRS Fairtrade Polska.

Przekazanie darowizny

Przekaż darowiznę bezpośrednio na nasze konto:
Fundacja „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade Polska
43 1140 2004 0000 3102 7523 2190
z dopiskiem „darowizna na działalność statutową KRS: 0000473582”.

Darczyńcą może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Darowizna obniża podstawę opodatkowania, dlatego wypełniając PIT, warto zaznaczyć w formularzu PIT-0 kwotę darowizny i odliczyć ją od dochodu. W rozliczeniu z US otrzymuje się zwrot ok. 20% darowizny. Warunkiem jest udokumentowanie wpłaty na rachunek bankowy Fundacji. Wartość darowizn wpisanych w PIT-0 nie może przekroczyć 6% dochodów osoby fizycznej. Osoby prawne mogą przekazać do 10%.

Dane do przelewu
Fundacja „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade Polska
ul. Sławkowska 12
31-014 Kraków
Nr konta: 43 1140 2004 0000 3102 7523 2190
KRS: 0000473582

Blankiet wpłaty na konto Fundacji

Rozwój ruchu Sprawiedliwego Handlu w Polsce

Sukces Sprawiedliwego Handlu zależy w dużej mierze od nawiązania i utrzymania więzi między producentami z krajów globalnego Południa i świadomymi konsumentami, którym nie jest obojętne to, w jaki sposób powstają wybierane przez nich produkty. Twój 1% pozwoli nam kontynuować działania na rzecz ugruntowania i rozwoju Sprawiedliwego Handlu w Polsce. A co takiego robimy?

Informujemy

W serwisie fairtrade.org.pl publikujemy informacje o największych wydarzeniach wiążących się pośrednio lub bezpośrednio ze Sprawiedliwym Handlem. U nas przeczytasz o wyniszczających skutkach wieloletniej wojny domowej w Kolumbii, dowiesz się, skąd się wzięła rdza kawowa i jak można z nią walczyć, a nawet odkryjesz nieznane oblicze Rio de Janeiro. Chcemy pokazywać, dlaczego Sprawiedliwy Handel jest potrzebny i jak zmienia życie drobnych producentów i rolników w krajach globalnego Południa.

Oprócz serwisu fairtrade.org.pl jesteśmy obecni również na Facebooku i Twitterze, a materiały filmowe, które opracowujemy i udostępniamy na naszym kanale YouTube przybliżają ideę Sprawiedliwego Handlu…

…i zachęcają do gry Fair Play.

Edukujemy


Mimo że żyjemy w zglobalizowanym świecie, w naszych szkołach wciąż zbyt mało uwagi poświęca się edukacji globalnej. Nie znaczy to bynajmniej, że w Polsce brakuje nauczycieli przekonanych o tym, że dzieci powinny poznawać i rozumieć procesy zachodzące na obu półkulach kuli ziemskiej. Wspólnie z Polskim Stowarzyszeniem Sprawiedliwego Handlu prowadzimy kampanię Społeczności Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu, w ramach której realizujemy w szkołach wiele działań mających na celu rozwijanie wrażliwości globalnej u dzieci i młodzieży. Szkolimy edukatorów, wysyłamy ich do szkół oraz oferujemy szkołom wsparcie merytoryczne na drodze do wypełnienia kryteriów kampanii. Przygotowujemy scenariusze zajęć i materiały; spotykamy się z uczniami, aby uświadomić im, że dokonywane przez nich codzienne wybory mogą mieć wpływ na sytuację ludzi żyjących na drugim krańcu świata. Do tej pory tytuł Szkoła Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu uzyskało osiem placówek, m.in. Zespół Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa w Katowicach.

Promujemy


Sprawiedliwy Handel to skuteczne narzędzie, które przyczynia się do rozwiązania wielu palących problemów dzisiejszego świata. Staramy się wykorzystywać każdą okazję, aby promować ten alternatywny model handlu, który przywraca godność milionom producentów z krajów globalnego Południa i pozwala im z nadzieją patrzeć w przyszłość. Dlatego można nas spotkać zarówno na festiwalach, targach żywności, jak i w kameralnej salce parafialnej. Promujemy Fair Trade wśród konsumentów, a jednocześnie docieramy do przedsiębiorców, aby przekonać ich, że dynamicznie rozwijający się rynek produktów Sprawiedliwego Handlu to szansa, z której warto skorzystać.