Dlaczego Fairtrade?

W Fairtrade wierzymy, że najlepszym sposobem na wyeliminowanie ubóstwa pośród drobnych rolników i pracowników najemnych z Afryki, Ameryki Łacińskiej i Azji jest ich uczciwe wynagradzanie.

Kawa, herbata, kakao, banany czy bawełna to bardzo cenione produkty na rynku. Pomimo dużego popytu większość z uprawiających je rolników i pracowników żyje i pracuje w bardzo ciężkich warunkach, nierzadko poniżej granicy ubóstwa.

Przyczyną tego stanu rzeczy są:

System etycznej certyfikacji Fairtrade działa na rzecz wyższych cen skupu, godziwych warunków pracy i bardziej sprawiedliwych warunków handlowych dla drobnych rolników i pracowników najemnych z Afryki, Ameryki Łacińskiej i Azji. Kupując produkty oznaczone symbolem Fairtrade, przyczyniamy się do poprawy jakości życia rolników, ich rodzin i lokalnych społeczności.

Dla rolników i pracowników najemnych Fairtrade to:

Stabilność ekonomiczna

Poszanowanie praw człowieka i praw pracowniczych

Ochrona środowiska i działania na rzecz klimatu

System Fairtrade obejmuje swoim wsparciem ponad 1,9 miliona rolników i pracowników najemnych, którzy zyskują szansę na godziwe zarobki i warunki pracy oraz lepszą przyszłość dla siebie i swoich rodzin.