Dzień Ziemi 2022

Zmiany klimatyczne w pierwszej kolejności dotykają osób pracujących na roli. Miliony rodzin i społeczności rolniczych na całym świecie mierzą się na co dzień ze skutkami zmian klimatu. Dotyczy to szczególnie rolników i rolniczek na globalnym Południu.

Wyższe temperatury, susze, powodzie, ekstremalne zjawiska pogodowe, choroby roślin uprawnych, erozja gleby oraz skażenie wód morskich zagrażają źródłom utrzymania i bezpieczeństwu żywności. My wszyscy – konsumentki i konsumenci, sprzedawcy, handlowcy – jesteśmy zależni od rolników, którzy produkują żywność potrzebną do wykarmienia rosnącej globalnej populacji. Osiemdziesiąt procent światowej żywności pochodzi z 500 milionów niewielkich gospodarstw rolnych. Jeśli one ucierpią, konsekwencje odczujemy wszyscy. Szacuje się, że wzrost średniej temperatury o zaledwie jeden stopień może prowadzić do zmniejszenia plonów głównych upraw zbożowych o 5–10 procent.

Zmiany klimatu nie są sprawiedliwe. Z reguły najbardziej dotykają osoby generujące najniższy ślad węglowy. Nikt nie wie tego lepiej niż rolnicy i producenci zrzeszeni w spółdzielniach Fairtrade. Niektórzy z nich już zmagają się z utratą ziemi, upraw i środków do życia. Skrajne zjawiska pogodowe i rosnące temperatury odbijają się na produkcji najważniejszych towarów Fairtrade, takich jak kawa, kakao i herbata.

Jak Fairtrade mierzy się ze zmianami klimatu

Wyjątkowe, dwutorowe podejście Fairtrade pomaga rolnikom zyskać większą odporność na zmiany klimatu, a jednocześnie daje konsumentom, sprzedawcom i handlowcom możliwość zmniejszenia śladu węglowego. Podstawę tego podejścia stanowi Standard Klimatyczny Fairtrade.

Po pierwsze, rolnicy, producenci i pracownicy rolni mogą przeznaczyć premię Fairtrade – dodatkową kwotę ze sprzedaży plonów i produktów z certyfikatem Fairtrade – na takie projekty jak sadzenie drzew, irygacja, dywersyfikacja upraw i czysta energia. Te działania zapewniają bardziej zrównoważoną gospodarkę na poziomie lokalnym, ale także przyczyniają się do globalnej walki ze zmianami klimatycznymi. Rolnicy i pracownicy rolni sami decydują, na co wydać pieniądze z premii Fairtrade, bo to oni najlepiej wiedzą, czego potrzebują, by zwiększać odporność swoich gospodarstw na skutki zmian klimatu.

Po drugie, kredyty węglowe Fairtrade (ang. Fairtrade Carbon Credits) – opracowane we współpracy z organizacją Gold Standard – umożliwiają społecznościom rolniczym w krajach rozwijających się korzystanie z finansowania ograniczania emisji dwutlenku węgla, by przeciwdziałać skutkom zmian klimatu. Rolnicy odnoszą podwójną korzyść z Fairtrade Carbon Credits, bo otrzymują cenę minimalną, pokrywającą koszty przygotowania i zrealizowania projektu, a dodatkowo mogą wykorzystać premię Fairtrade za każdy sprzedany kredyt do inwestowania w działania adaptacyjne i łagodzące skutki zmian klimatycznych.

Ochrona bioróżnorodności, promocja zrównoważonego rozwoju

Zmiany klimatu i degradacja środowiska naturalnego są ze sobą ściśle związane. Raport ONZ z 2019 roku wskazuje, że milion gatunków zwierząt i roślin jest dziś zagrożony wyginięciem. Za pomocą Standardów Fairtrade pomagamy rolnikom dbać o środowisko naturalne przez promowanie zrównoważonej produkcji żywności – np. zakazując stosowania bardzo niebezpiecznych pestycydów oraz wycinki drzew na obszarach chronionych.

Zmiany klimatu są jednym z największych wyzwań, z jakimi przyszło nam się mierzyć. Fairtrade pomaga rolnikom i rolniczkom adaptować się do tych zmian, łagodzić ich skutki i wzmacniać odporność gospodarstw na nie. Oprócz tego wspieramy firmy w procesie stawania się częścią bardziej zrównoważonego łańcucha dostaw.