Fairtrade w liczbach

Fairtrade to ruch i system, który od wielu lat zmienia życie rolników i pracowników w krajach globalnego Południa. Oto kilka statystyk.

Ludzie


1880 organizacji producenckich zrzeszających 1,9 mln rolników

Finanse


Ponad 926 mln euro premii Fairtrade wypłaconych w trakcie ostatnich 5 lat

Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ


Wykorzystanie premii Fairtrade w przełożeniu na Cele Zrównoważonego Rozwoju.


Warto zauważyć, że według ONZ Cel 2 zawiera działania wspierające drobnych rolników, takie jak efektywność upraw oraz produkcja żywności w sposób zrównoważony. Dane uwzględniają zmieniające się uwarunkowania ekonomiczne, których źródłem jest pandemia COVID-19.